Ngày 29/9/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/9/2022 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bắc Đồng Nai ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại: 028.8815.4369

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bắc Đồng Nai

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất có diện tích là 60,4m2 thuộc thửa đất số 97, tờ bản đồ số 5,xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

1,200,000,000

240,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 26/09/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 28/09/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 08/09/2022 - 16:30 26/09/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia, nhận phiếu trả giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam - CN Đồng Nai. Địa chỉ: 62 Trương Định, KP.2, phường Tân Mai, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 29/09/2022

Địa điểm: Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam Chi nhánh Đồng Nai: số 62 Trương Định, Kp2, phường Tân Mai, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Chuyên đề