Ngày 29/8/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/8/2022 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ: số 15 đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Số điện thoại: 0255.3828925

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ: Số 544, đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi,

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất đối với 40 lô đất đoạn từ đường sắt Bắc Nam đến đường Hoàng Văn Thụ thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bàu Giang - Cầu Mới tại phường Quảng phú, thành phố Quảng Ngãi và xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãiphường Quảng phú, thành phố Quảng Ngãi và xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

179,118,816,000

35,823,762,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 24/08/2022

Kết thúc: Kết thúc: 13:30 26/08/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 16:06 08/08/2022 - 11:00 26/08/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trung tâm. Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá. - Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ toàn bộ nội dung Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu do Trung tâm phát hành (có đóng dấu treo của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, không được sử dụng hồ sơ phô tô), ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết các nội dung nêu trong Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá tài sản và nếu hoàn toàn đồng ý thì nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm, gồm: 02 Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá tài sản/01 lô; 02 bản sao Sổ Hộ khẩu, 02 Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, 02 Giấy Chứng nhận kết hôn (nếu là vợ chồng đăng ký) có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu; Văn bản ủy quyền (nếu có).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 07:00 29/08/2022

Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư