Ngày 29/8/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 12, TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/8/2022 do Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Thông báo đính chính thông tin đấu giá tài sản đăng trên cổng thông tin ĐTQG về đấu giá ngày 09/8/2022 và ngày 12/8/2022 đối với tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: P.Thạnh Lộc, Q.12, Tp.HCM; thuộc thửa đất số: 702, tờ bản đồ số: 2; Diện tích đất: 117,6m2; HTSD: riêng; MĐSD: Đất ở: 111,6m2; đất trồng cây hàng năm khác: 6m2; THSD: Đất ở: Lâu dài; đất trồng cây hàng năm khác: đến 23/12/2031; Nguồn gốc: Nhà nước công nhận Quyền sử dụng đất

01

Tham khảo hồ sơ đấu giá

P.Thạnh Lộc, Q.12, Tp.HCM; thuộc thửa đất số: 702, tờ bản đồ số: 2;

4,976,000,000

497,600,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 24/08/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 26/08/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 13:48 08/08/2022 - 17:00 26/08/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký: Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q1, TP.HCM. Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Cách thức đăng ký: Nộp trực tiếp tại Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q1, TP.HCM

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:30 29/08/2022

Địa điểm: Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM

Chuyên đề

Kết nối đầu tư