Ngày 29/12/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thành Trí thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/12/2022 do Chi nhánh Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội tại Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH TRÍ (tên cũ THỊNH TRÍ)

Địa chỉ: 67 (Lầu 4.1) Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0918060516

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi nhánh Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội tại Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà MBAMC, số 538 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP.HCM., Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số 626, 627; TBĐ số 48 tọa lạc tại X.Thái Mỹ, H.Củ Chi, TPHCMthửa đất số 626, 627; TBĐ số 48 tọa lạc tại X.Thái Mỹ, H.Củ Chi, TPHCM

12,150,000,000

1,215,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 26/12/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 28/12/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 21/12/2022 - 17:00 27/12/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 67 Lý Chính Thắng, P.Võ Thị Sáu, Q3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: theo quy định của luật đấu giá tài sản và quy định pháp luật có liên quan.Người tham gia đấu giá cần tìm hiểu rõ những vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá, tìm hiểu kỹ về hiện trạng tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá. Tài sản được bán đấu giá theo số liệu trên giấy tờ hiện nay, trong trường hợp số liệu thực tế khác biệt so với số liệu giấy tờ thì người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm, rủi ro và chi phí. Người trúng đấu giá có trách nhiệm tự đòi tài sản hoặc liên hệ các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện quyền đòi tài sản, đồng thời chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình đòi tài sản nêu trên. Người liên hệ, tham gia đấu giá cần tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19 của chính quyền địa phương.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 15:30 29/12/2022

Địa điểm: trụ sở Tổ chức đấu giá, 67 (Lầu 4.1) Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM

Chuyên đề