Ngày 29/12/2020, đấu giá xe ô tô tải đông lạnh Dongfeng tại TPHCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/12/2020 do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ủy quyền như sau:

Ngày 29/12/2020, đấu giá xe ô tô tải đông lạnh Dongfeng tại TPHCM ảnh 1

Chuyên đề