Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất đối với 12 lô đất ở trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đợt 4, năm 2021 (trong đó: 10 lô đất ở tại Khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, phường Nhơn Bình và 02 lô đất ở tại Khu dân cư phía Đông đường Điện Biên Phủ, phường Nhơn Bình).

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định

Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 1
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 2
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 3

Chuyên đề