Ngày 28/9/2023, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH TM & DV Lắp máy Miền Nam tại Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/9/2023 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Đà Nẵng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt. Địa chỉ: Số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Người có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Đà Nẵng. Đại chỉ: Số 228 đường 2 tháng 9, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Tài sản đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH TM & DV Lắp máy Miền Nam tại Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng.

Giá khởi điểm: 287.772.532.122 đồng. Tiền đặt trước: 28.777.000.000 đồng.

Xem tài sản: Từ ngày 20/9/2023 đến ngày 21/9/2023 tại nơi có tài sản.

Mua hồ sơ, đăng ký: Từ ngày 08/9/2023 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 25/9/2023 (trong giờ hành chính).

Đấu giá: Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 28/9/2023.

Điều kiện và cách thức đăng ký: Khách hàng có đủ điều kiện mua hồ sơ theo luật đấu giá và theo thông báo niêm yết tại Công ty.

Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký, tổ chức đấu giá tại: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt - Địa chỉ: Số 287 Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Chuyên đề