Ngày 28/9/2020, đấu giá 2 xe ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/9/2020 do Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bình Dương ủy quyền như sau:

- Căn cứ Quy chế cuộc Đấu giá Tài sản số 116/QC-CL, số 117/QC-CL cùng ngày 07/9/2020 của Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập;

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; Địa chỉ: số 29, đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, Khu 7, P. Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương (gọi tắt: Công ty Công Lập).

- Người có Tài sản đấu giá: Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: Số 58, đường Lê Thị Trung, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

- Tài sản đấu giá gồm 02 Lô tài sản sau:

Lô 1: Xe ô tô đã qua sử dụng biển số 61F-0851; số loại: Pajero GL V6 V33VH loại xe: Ô tô con; nhãn hiệu: Mitsubishi; Số máy: 6G72-QT0159; số khung: RLA00V33V-31000432; sản xuất: 2003.

* Giá khởi điểm: 80.380.000 đông (Tám mươi triệu, ba trăm tám mươi ngàn đồng). Người mua trúng đấu giá chịu tất cả các khoản thuế, phí, lệ phí trước bạ và các chi phí đăng ký, đăng kiểm, lưu hành xe.

Lô 02: Xe ô tô đã qua sử dụng biển số 61F-1078; số loại: Vitarase416; loại xe: Ô tô con; nhãn hiệu: Suzuki; Số máy: G16B-696397; số khung: TD01W-VN101483; sản xuất: 2005.

* Giá khởi điểm: 72.000.000 đồng (Bảy mươi hai triệu đồng). Người mua trúng đấu giá chịu tất cả các khoản thuế, phí, lệ phí trước bạ và các chi phí đăng ký, đăng kiểm, lưu hành xe.

Toàn bộ 02 Lô tài sản nêu trên được để tại Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: Số 58, đường Lê Thị Trung, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

- Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

+ Thông báo số 3603/NHCS-KTTC ngày 06/7/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc thanh lý TSCĐ Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Dương;

+ Quyết định số 366/QĐ-NHCS ngày 20/8/2020 của Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt kết quả thẩm định giá tài sản cố định;

+ Thông báo số 370/TB-NHCS ngày 24/8/2020 của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bình Dương về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản;

+ Quyết dịnh số 391/QĐ-NHCS ngày 04/9/2020 của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bình Dương về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản, xem giấy tờ quyền sở hữu và tài liệu liên quan đến tài sản: ngày 24/9/2020 và ngày 25/9/2020 (trong giờ hành chính) tại nơi tài sản tọa lạc

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 25/9/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập (Nộp trực tiếp);

- Điều kiện và Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Công Lập hoặc có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/ hồ sơ/Lô;

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm;

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp ngay khi đăng ký tham gia đấu giá, theo phương thức trả giá lên trên cơ sở từ giá khởi điểm;

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: ngày 28/9/2020, dự kiến vào lúc: 08 giờ 00 phút tại: Công ty Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại/Fax: 0274-3818801; 0989.724.725(Thanh).

Chuyên đề