Ngày 28/6/2024, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Quận 8, TP. HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam - Chi nhánh TP.HCM thông báo bán đấu giá ngày 28/6/2024 như sau:

TS: QSDĐ và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại địa chỉ: 253 đường Liên tỉnh 5, phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc thửa đất số 41, tờ bản đồ số 100 (Diện tích đất thực tế:367,5m2, theo GCN: 371,7m2; nhà diện tích sàn xây dựng: thực tế: 222,2m2; theo GCN:161,3m2).

GKĐ: 32.600.827.000đ. TĐT: 6.520.165.400đ.

Người có TS: Chi cục Thi hành án dân sự Quận 8. Địa chỉ: số 124 Đường Lê Quyên, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hình thức đấu giá TS: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên. Xem TS từ 08h00 ngày 10/6/2024 đến 17h00 ngày 14/6/2024 (trong giờ hành chính). Địa điểm xem TS: Tại nơi có tài sản. Bán hồ sơ, nhận đăng ký: từ 08h00 ngày 31/5/2024 đến 17h00 ngày 25/6/2024 (trong giờ hành chính). Nhận tiền đặt trước: các ngày 25/6/2024, ngày 26/6/2024 và ngày 27/6/2024 (trong giờ hành chính).

Tổ chức đấu giá TS vào 10h30 ngày 28/6/2024.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính, phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký và tổ chức đấu giá TS tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam - Chi nhánh TP.HCM địa chỉ: số 79 Đường số 44, phường 14, Q.Gò Vấp, TP.HCM. ĐT: 08.8815.4369.

Chuyên đề