Ngày 28/6/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/6/2024 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai. ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai. Đ/c: Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. ĐT: 02433.844.555.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia. Đ/c: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. ĐT: 024.37.622.619.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h30’ ngày 28/6/2024 tổ chức đấu giá tại Hội trường - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai. Địa chỉ: Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 03 thửa đất ký hiệu DG2-31, DG2-32, DG2-33 tại điểm đấu giá số 02, thôn Khánh Tân, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Tổng diện tích: 300,0 m2.

Giá khởi điểm: 26.700.000 đồng/m2.

Chi tiết diện tích, tiền đặt trước tham gia đấu giá từng thửa đất theo hồ sơ mời đấu giá.

Thời gian tham khảo và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 07/6/2024 đến hết 17h00’ ngày 25/6/2024 (giờ hành chính). Địa điểm tham khảo hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ: Trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Theo hình thức gửi thư đảm bảo đến trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia.

Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước bằng 20% giá trị thửa đất tính theo giá khởi điểm đấu giá (thông tin số tiền đặt trước cụ thể quy định tại hồ sơ mời đấu giá).

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 25/6/2024 đến 08h00’ ngày 27/6/2024. Phương thức nộp tiền/chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng (thông tin cụ thể tại hồ sơ mời đấu giá).

Tham khảo thông tin đấu giá tại Cổng thông tin điện tử quốc gia https://dgts.moj.gov.vn hoặc Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội http://sotnmt.hanoi.gov.vn hoặc Cổng thông tin điện tử địa phương https://www.quocoai.hanoi.gov.vn và trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia https://daugiaso5.vn.

Chuyên đề