Ngày 28/6/2024, đấu giá mủ cao su rớt hạng, ngoại lệ tại tỉnh Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/6/2024 do Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương (địa chỉ: Số 09 đường N25, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) tổ chức đấu giá tài sản của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương).

Tài sản đấu giá: Mủ cao su rớt hạng, ngoại lệ. Số lượng: 50,04 tấn. Tổng giá trị khởi điểm trước thuế tạm tính theo giá sàn Tập doàn Công nghiệp cao su Việt Nam hiện tại (lần thứ 17): 92% x 42.750.000 đồng/tấn (giá sàn SVR 20) x 39,96 tấn + 45.150.000 đồng/tấn (giá sàn SVR 5) x 2,52 tấn + 42.750.000 đồng/tấn (giá sàn SVR 20) x 7,56 tấn = 1.571.626.800 đồng + 113.778.000 đồng + 323.190.000 đồng = 2.008.594.800 đồng. Giá khởi điểm có thể tăng hoặc giảm và sẽ thông báo giá khởi điểm cho khách hàng tham gia đấu giá trước thời điểm phận phiếu trả giá 30 phút.

Các cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo quy chế đấu giá và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu mua tài sản nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương từ ngày 12/6/2024 đến ngày 25/6/2024.

Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm. Nộp tiền đặt trước từ ngày 25/6/2024 đến ngày 27/6/2024.

Thời gian công bố giá khởi điểm chính thức: Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 28/6/2024. Thời gian nhận phiếu trả giá: Từ 14 giờ 00 phút đến 14 giờ 30 phút ngày 28/6/2024. Thời gian đấu giá: 14 giờ 45 phút ngày 28/6/2024.

Địa điểm nhận phiếu trả giá và tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường - Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Chuyên đề