Ngày 28/6/2023, đấu giá 3 khoản nợ tại Vietinbank Chi nhánh Đồng Nai, Chi nhánh Thủ Đức và Chi nhánh Bắc Sài Gòn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp TP.HCM và Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thông báo đấu giá 3 khoản nợ tại Vietinbank Chi nhánh Đồng Nai, Chi nhánh Thủ Đức và Chi nhánh Bắc Sài Gòn vào ngày 28/6/2023 như sau:

1. Khoản nợ của bà Nguyễn Thị Gấm tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)- Chi nhánh Đồng Nai đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ phát sinh theo HĐ tín dụng số 08030002/HĐTD, ngày 03/01/2008. Giá khởi điểm khoản nợ: 1.737.267.484 đồng. Tiền đặt trước: Tương đương 10% so với giá khởi điểm. Người có tài sản: Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Địa chỉ: Số 76 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1. Xem tài sản: Từ ngày 16/6/2023 đến ngày 26/6/2023 (giờ hành chính) liên hệ tại nơi có tài sản. Thời hạn xem hồ sơ, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/6/2023 đến ngày 26/6/2023 (giờ hành chính). Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 23, 26 và 27/6/2023.

Mục 1: Thời gian tổ chức đấu giá là 08 giờ 30 ngày 28/6/2023.

2. Khoản nợ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình Miền Đông tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ phát sinh theo HĐ tín dụng số 11.12.0042/HĐTD, ngày 17/10/2011, số 11.12.0046/HĐTD ngày 17/10/2011 và số 11.12.0040/HĐTD ngày 16/11/2012. Giá khởi điểm khoản nợ: 9.068.031.000 đồng. Tiền đặt trước: Tương đương 10% so với giá khởi điểm. Người có tài sản: Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Địa chỉ: Số 76 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1. Xem tài sản: Từ ngày 16/6/2023 đến ngày 26/6/2023 (giờ hành chính) liên hệ tại nơi có tài sản. Thời hạn xem hồ sơ, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/6/2023 đến ngày 26/6/2023 (giờ hành chính). Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 23, 26 và 27/6/2023.

Mục 2: Thời gian tổ chức đấu giá là 10 giờ 00 ngày 28/6/2023.

3. Khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Phương Thắng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Sài Gòn đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ phát sinh theo HĐ tín dụng số 013/12/HĐTD ngày 17/01/2012. Giá khởi điểm khoản nợ: 28.577.610.000 đồng. Tiền đặt trước: Tương đương 10% so với giá khởi điểm.

Người có tài sản: Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Địa chỉ: 76 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1. Xem tài sản: Từ ngày 16/6/2023 đến ngày 26/6/2023 (giờ hành chính) liên hệ tại nơi có tài sản. Thời hạn xem hồ sơ, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/6/2023 đến ngày 26/6/2023 (giờ hành chính). Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 23, 26 và 27/6/2023.

Mục 3: Thời gian tổ chức đấu giá là 10 giờ 30 ngày 28/6/2023.

Khách hàng có nhu cầu mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Đ/c: Số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 38.115.845.

Chuyên đề