Ngày 28/5: 91 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

(BĐT) - Kết quả lựa chọn nhà thầu được công khai ngày 28/5/2024 có 91 gói thầu lựa chọn nhà thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước, trong đó 10 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0; 52 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%; 29 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1-3%.

* 10 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0:

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN TÂN KỲ (TỈNH NGHỆ AN) mời thầu Gói thầu số 02 Toàn bộ phần xây dựng công trình (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông) (Số thông báo: IB2400064711-00) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường từ ngã tư xã Tân An tại ĐT.534B đi xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, có giá gói thầu 63.160.791.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT ANH, giá trúng thầu 63.144.375.000 đồng.

CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM - CÔNG TY TUYỂN THAN HÒN GAI - VINACOMIN mời thầu Gói thầu số 03 Cung cấp xe ô tô tải 21-25 tấn (Số thông báo: IB2400083996-00) thuộc Dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2024 - Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin, có giá gói thầu 54.252.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN, giá trúng thầu 54.230.000.000 đồng.

CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM - CÔNG TY TUYỂN THAN HÒN GAI - VINACOMIN mời thầu Gói thầu số 04 Cung cấp các thiết bị xúc, gạt (Số thông báo: IB2400082482-00) thuộc Dự án Dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2024 - Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin, có giá gói thầu 44.523.600.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ÂU VIỆT, giá trúng thầu 44.501.600.000 đồng.

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU mời thầu Gói thầu Mua vắc xin lở mồm long móng type O (Số thông báo: IB2400105596-00), có giá gói thầu 5.757.500.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN AVAC VIỆT NAM, giá trúng thầu 5.755.050.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN LỤC YÊN (TỈNH YÊN BÁI) mời thầu Gói thầu số 05 Thi công xây dựng công trình: Đường thôn Làng Chạp xã Khánh Hoà, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (Số thông báo: IB2400047847-00), có giá gói thầu 3.834.914.927 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG LÂM PHÚC, giá trúng thầu 3.833.259.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN LỤC YÊN (TỈNH YÊN BÁI) mời thầu Gói thầu số 06 Thi công xây dựng công trình Đường từ thôn Gốc Sâm xã Trung Tâm, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (Số thông báo: IB2400095390-00), có giá gói thầu 2.252.405.959 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NAM THẮNG, giá trúng thầu 2.251.500.000 đồng.

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP mời thầu Gói thầu số 3 Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa bê tông lò hơi số 2 (Số thông báo: IB2400042148-01), có giá gói thầu 2.151.641.732 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CHỊU LỬA BURWITZ, giá trúng thầu 2.151.578.076 đồng.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 756 mời thầu Gói thầu số 02 Cung cấp vật tư, vật liệu, phụ tùng sửa chữa, đồng bộ, bổ sung nâng cấp trang thiết Nhà máy Z756 (Số thông báo: IB2400131248-00), có giá gói thầu 1.725.714.215 đồng. Nhà thầu trúng thầu HỘ KINH DOANH CHUNG DIỆP BẢO Ý, giá trúng thầu 1.725.214.215 đồng.

BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI 10 mời thầu Gói thầu Mua sắm xe ô tô loại 7 chỗ 2 cầu phục vụ công tác chung (Số thông báo: IB2400122143-00), có giá gói thầu 1.453.200.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN Ô TÔ CẦN THƠ, giá trúng thầu 1.453.000.000 đồng.

LỮ ĐOÀN ĐẶC CÔNG 198 mời thầu Gói thầu 01 Mua xăng dầu phân cấp năm 2024 (Số thông báo: IB2400090484-01), có giá gói thầu 1.253.280.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ QUỐC TẾ TPP, giá trúng thầu 1.253.256.265 đồng.

* 52 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%:

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN ĐAN PHƯỢNG (TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 05 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400030792-00) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tiêu thoát nước liên xã Hồng Hà, Hạ Mỗ, Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, có giá gói thầu 38.887.542.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MẠNH QUÂN, giá trúng thầu 38.731.211.085 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM mời thầu Gói thầu số 5 Thuê dịch vụ công nghệ thông tin (Số thông báo: IB2400052199-00), có giá gói thầu 36.017.229.600 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL, giá trúng thầu 35.715.078.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,8%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NGHỆ AN mời thầu Gói thầu số 05D Toàn bộ phần xây lắp và bảo hiểm công trình tuyến kè bờ trái (đoạn 2 từ K0+742,4 đến K1+460,4). (Số thông báo: IB2400060284-01), có giá gói thầu 27.265.680.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NGUYÊN DŨNG, giá trúng thầu 27.209.110.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA mời thầu Gói thầu số 2 Cung cấp, vận chuyển thiết bị 500kV, 220kV (Số thông báo: IB2400143228-00), có giá gói thầu 22.786.842.043 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN YOTEK, giá trúng thầu 22.754.017.548 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

CỤC XE MÁY/ TỔNG CỤC KỸ THUẬT mời thầu Gói thầu MS số 07/XM Mua vật tư kỹ thuật của Cục Xe - Máy (Số thông báo: IB2400104313-00), có giá gói thầu 18.634.600.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG VIỆT NGA, giá trúng thầu 18.567.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP THANH HÓA mời thầu Gói thầu số 06 Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả bảo hiểm công trình) (Số thông báo: IB2400070690-00) thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa Nhà điều hành, Nhà ký túc xá sinh viên N5 Trường Đại học Hồng Đức, có giá gói thầu 15.958.028.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÚC THỊNH, giá trúng thầu 15.942.102.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC mời thầu Gói thầu 1 Cung cấp MBA (Số thông báo: IB2400067356-00), có giá gói thầu 14.326.200.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI MEE, giá trúng thầu 14.268.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

UBND XÃ NGHĨA DŨNG (HUYỆN TÂN KỲ, TỈNH NGHỆ AN) mời thầu Gói thầu số 01 Toàn bộ phần xây lắp công trình (Số thông báo: IB2400106103-00) thuộc Dự án Xây dựng khối nhà học đa năng và các hạng mục phụ trợ trường THCS Dũng Hợp, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, có giá gói thầu 13.106.142.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH DANH NHUNG, giá trúng thầu 13.079.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

UBND XÃ ĐỒNG TÂM (HUYỆN MỸ ĐỨC, TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 02 Chi phí xây dựng (Số thông báo: IB2400093663-00) thuộc Dự án Đường giao thông Cống Cố đi Đồng Tôm, xã Đồng Tâm, có giá gói thầu 12.973.085.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐIỀN, giá trúng thầu 12.959.770.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

SƯ ĐOÀN 377/QUÂN CHỦNG PKKQ mời thầu Gói thầu XL-01 Thi công nhà thể thao đa năng fbộ, e591, e292/f377 (Số thông báo: IB2400112438-00), có giá gói thầu 10.009.067.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP ACC, giá trúng thầu 9.989.022.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ I mời thầu Gói thầu Xây lắp (Số thông báo: IB2400082152-00) thuộc Dự án Xử lý các vị trí nguy cơ mất an toàn giao thông Km25+400-Km26+00, Km29+100/QL.279, tỉnh Điện Biên, có giá gói thầu 9.834.640.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ 226, giá trúng thầu 9.786.368.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH mời thầu Gói thầu Thi công cải tạo đường Phạm Hồng Thái (từ Chợ Mỹ Tho đến Trần Quốc Toản), đường Nguyễn Chánh, đường Bà Triệu (từ Trần Hưng Đạo đến Phạm Hồng Thái), đường Lý Thường Kiệt và đường Trần Bình Trọng, thành phố Nam Định (Số thông báo: IB2400095978-00), có giá gói thầu 8.740.679.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG NAM ĐỊNH, giá trúng thầu 8.710.768.320 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẬN ĐỐNG ĐA (TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 1 Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông (Số thông báo: IB2400119409-00) thuộc Dự án Chỉnh trang tuyến phố Tôn Thất Tùng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hè đường, cây xanh, chiếu sáng, thiết kế biển hiệu, bảng quảng cáo, có giá gói thầu 8.576.320.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HANCORP1, giá trúng thầu 8.535.470.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN HÀM YÊN (TỈNH TUYÊN QUANG) mời thầu Gói thầu Thi công xây lắp công trình: Khu dân cư thôn Quảng Tân, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. (Số thông báo: IB2400114177-00), có giá gói thầu 7.893.469.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOÀNG NGỌC, giá trúng thầu 7.876.402.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN LỤC YÊN (TỈNH YÊN BÁI) mời thầu Gói thầu số 08 Thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị Công trình Trường tiểu học và trung học cơ sở Trúc Lâu, xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (Số thông báo: IB2400108281-01), có giá gói thầu 7.741.492.173 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGỌC HUYỀN, giá trúng thầu 7.722.489.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

UBND XÃ ĐỒNG VĂN (HUYỆN TÂN KỲ, TỈNH NGHỆ AN) mời thầu Gói thầu số 01 Toàn bộ phần xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400108061-00) thuộc Dự án Nhà bếp 1 chiều, nhà hành chính quản trị và một số hạng mục khác Trường mầm non Đồng Văn 1, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, có giá gói thầu 7.664.419.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CP HIỀN THOẠI, giá trúng thầu 7.656.189.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

CỤC QUÂN KHÍ/TCKT mời thầu Gói thầu MS-18 (Số thông báo: IB2400113421-00) Mua sắm hộp nhựa, có giá gói thầu 7.606.500.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT TRƯỜNG, giá trúng thầu 7.590.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

UBND XÃ NGÔ QUYỀN (HUYỆN TIÊN LỮ, TỈNH HƯNG YÊN) mời thầu Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400110353-00) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường GTNT thôn Nội Linh, xã Ngô Quyền, có giá gói thầu 7.314.705.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG THỊNH PHÁT, giá trúng thầu 7.303.414.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG (TỈNH NGHỆ AN) mời thầu Gói thầu số 01 Toàn bộ phần thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400061398-00) thuộc Dự án Trường mầm non xã Lưu Kiền, có giá gói thầu 7.154.848.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TOT, giá trúng thầu 7.147.039.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

XƯỞNG 41/CỤC KỸ THUẬT mời thầu Gói thầu số MS-01 Mua sắm bổ sung trang thiết bị công nghệ năm 2024 (Số thông báo: IB2400100815-00), có giá gói thầu 7.028.177.900 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TH, giá trúng thầu 6.992.800.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

UBND XÃ ĐỨC LÝ (HUYỆN LÝ NHÂN, TỈNH HÀ NAM) mời thầu Gói thầu số 07 Thi công xây lắp (Bao gồm cả chi phí đảm bảo ATGT trong quá trình thi công) công trình (Số thông báo: IB2400117123-00) thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo đường trục xã ĐX.04 đoạn từ ĐT.491 đến nhà ông Hiền (giáp chùa Kênh) thôn Văn Kênh xã Đức L, có giá gói thầu 6.911.502.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THĂNG LONG, giá trúng thầu 6.880.601.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HUYỆN TAM ĐƯỜNG (TỈNH LAI CHÂU) mời thầu Gói thầu số 05 Xây lắp + thiết bị (Số thông báo: IB2400092049-00) thuộc Dự án Di dân khỏi vùng thiên tai tại bản Pan Khèo, xã Thèn Sin, huyện Tam Đường, có giá gói thầu 6.470.853.444 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG PHƯỢNG VỸ, giá trúng thầu 6.429.800.321 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,6%.

CỤC QUÂN KHÍ/TCKT mời thầu Gói thầu MS-23 Mua sắm hòm gỗ bao gói (Số thông báo: IB2400118257-00), có giá gói thầu 6.191.635.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MỘC HOA LƯ, giá trúng thầu 6.179.059.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

UBND XÃ THĂNG BÌNH (HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HÓA) mời thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400011650-00) thuộc Dự án Nâng cấp tuyến đường từ tỉnh lộ 512 đi đường gom cao tốc xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, có giá gói thầu 5.906.184.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MINH ĐỨC, giá trúng thầu 5.900.525.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

UBND XÃ THANH THỦY (HUYỆN THANH LIÊM, TỈNH HÀ NAM) mời thầu Gói thầu số 01 Thi công xây dựng và thiết bị (Số thông báo: IB2400088289-00) thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - UBND xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, có giá gói thầu 5.868.700.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUANG THANH HÀ NAM, giá trúng thầu 5.860.540.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUYỆN BẢO LẠC (TỈNH CAO BẰNG) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400115699-00) thuộc Dự án Đường giao thông liên xã Hưng Đạo - Kim Cúc (Đoạn Bản Riền - Khương Ngòa - Khuổi Khon), huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, có giá gói thầu 5.673.365.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯƠNG, giá trúng thầu 5.664.291.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

CỤC QUÂN KHÍ/TCKT mời thầu Gói thầu MS-19 Mua sắm trang cụ (Số thông báo: IB2400113425-00), có giá gói thầu 5.223.900.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 19-5, BỘ CÔNG AN, giá trúng thầu 5.203.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

UBND XÃ ĐỒNG ÍCH (HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC) mời thầu Gói thầu Xây lắp (Số thông báo: IB2400120676-00) thuộc Dự án Nhà rèn luyện thể chất trường tiểu học Đồng Ích B, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có giá gói thầu 5.015.185.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG KHÁNH, giá trúng thầu 5.000.083.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

CỤC XE MÁY/ TỔNG CỤC KỸ THUẬT mời thầu Gói thầu Bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ các xe máy chuyên dùng CHCN số 1 (Số thông báo: IB2400113428-00), có giá gói thầu 4.992.539.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HẢI PHƯƠNG, giá trúng thầu 4.970.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUANG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ mời thầu Gói thầu số 04 Mua sắm dụng cụ cắt gọt CNC (Số thông báo: IB2400113056-00), có giá gói thầu 4.960.357.500 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ SAO NAM, giá trúng thầu 4.945.144.832 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG mời thầu Gói thầu số 02 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Cải tạo, nâng cấp đường từ đường Phạm Văn Đồng qua trụ sở tiếp dân tỉnh đến đường Tôn Đức Thắng, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang (Số thông báo: IB2400092204-00), có giá gói thầu 4.859.634.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG TÂY ĐÔ, giá trúng thầu 4.855.531.462 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN BÌNH LIÊU (TỈNH QUẢNG NINH) mời thầu Gói thầu số 01 Xây lắp công trình Kiên cố hóa các tuyến mương thôn Cốc Lồng, Bản Pạt, Ngàn Chuồng, Nặm Tút, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (Số thông báo: IB2400107685-00), có giá gói thầu 4.838.275.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 283, giá trúng thầu 4.820.033.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

UBND XÃ VẠN XUÂN (HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ) mời thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400090291-00) thuộc Dự án Xây dựng mới nghĩa trang xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, có giá gói thầu 4.817.874.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG KHÁNH, giá trúng thầu 4.811.555.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN M'DRẮK (TỈNH ĐẮK LẮK) mời thầu Gói thầu Xây lắp (bao gồm phí bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên, phí cấp quyền khai thác) công trình Nhà văn hóa xã, sân thể thao (sân bón chuyền), xã Ea Lai; Hạng mục: Nhà văn hóa và sân thể thao (Số thông báo: IB2400090299-00), có giá gói thầu 4.712.023.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỒNG TÂN, giá trúng thầu 4.708.973.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

SƯ ĐOÀN 367 mời thầu Gói thầu số 02 Cung cấp vật tư, thiết bị sửa chữa doanh trại (Số thông báo: IB2400104191-00), có giá gói thầu 4.492.945.892 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN PHÁT, giá trúng thầu 4.469.378.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

UBND XÃ ĐA PHƯỚC (HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP. HỒ CHÍ MINH) mời thầu Gói thầu Xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400096707-00) thuộc Dự án BTXM Đê bao khu A (đoạn ngoài ranh GPMB dự án Cây xanh cách ly), có giá gói thầu 4.453.182.724 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG H.M, giá trúng thầu 4.416.508.074 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,8%.

BAN QUẢN LÝ XÃ ĐẮK PLAO (HUYỆN ĐẮK GLONG, TỈNH ĐẮK NÔNG) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400116850-00) thuộc Dự án Đường giao thông nối từ đường bê tông thôn 3 vào khu sản xuất đến hồ thôn 5, xã Đắk Plao, có giá gói thầu 4.422.687.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XUÂN SƠN, giá trúng thầu 4.397.551.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,6%.

SỞ DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH mời thầu Gói thầu Thuê dịch vụ thực hiện Chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ Khai mạc Tuần du lịch Ninh Bình năm 2024 (Số thông báo: IB2400125845-00), có giá gói thầu 4.268.240.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HƯƠNG VIỆT, giá trúng thầu 4.250.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

CỤC XE MÁY/TỔNG CỤC KỸ THUẬT mời thầu Gói thầu Bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ các xe máy chuyên dùng CHCN số 3 (Số thông báo: IB2400113720-00), có giá gói thầu 4.229.576.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HẢI PHƯƠNG, giá trúng thầu 4.220.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

PHÒNG KINH TẾ THỊ XÃ PHÚ MỸ (TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU) mời thầu Gói thầu Xây lắp (Số thông báo: IB2400105068-00) thuộc Dự án Đường tổ 6 thôn Phước Thành (nhánh 2), xã Tân Hòa, có giá gói thầu 3.895.735.281 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THUẬN PHÁT, giá trúng thầu 3.877.311.828 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

CỤC XE MÁY/TỔNG CỤC KỸ THUẬT mời thầu Gói thầu Bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ các xe máy chuyên dùng CHCN số 7 (Số thông báo: IB2400114311-00), có giá gói thầu 3.654.213.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HẢI PHƯƠNG, giá trúng thầu 3.645.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

CỤC XE MÁY/TỔNG CỤC KỸ THUẬT mời thầu Gói thầu Bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ các xe máy chuyên dùng CHCN số 2 (Số thông báo: IB2400113457-00), có giá gói thầu 3.628.670.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HẢI PHƯƠNG, giá trúng thầu 3.615.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN TIÊN LÃNG (TP. HẢI PHÒNG) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400145142-00) thuộc Dự án Di chuyển, hoàn trả đường điện trung thế 35kV lộ 372 E2.27 phục vụ GPMB thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư tại xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, có giá gói thầu 3.607.452.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI PHÒNG, giá trúng thầu 3.589.480.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN YÊN SƠN (TỈNH TUYÊN QUANG) mời thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400119779-00) thuộc Dự án Đường bê tông tuyến thôn Quân - Toạt, thôn Yểng - Tấu Lìn, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, có giá gói thầu 3.556.052.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HHD VIỆT NAM, giá trúng thầu 3.550.953.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NINH BÌNH mời thầu Gói thầu 4 Thi công xây dựng công trình, cung cấp và lắp đặt thiết bị (Số thông báo: IB2400113884-00) thuộc Dự án Sửa chữa trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình, có giá gói thầu 3.546.166.291 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI GIA BẢO NB, giá trúng thầu 3.541.094.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

UBND XÃ QUẢNG VĂN (HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, TỈNH THANH HÓA) mời thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2300175759-00) thuộc Dự án Cải tạo Bếp ăn tập thể, khu Nhà lớp học, Hiệu bộ 2 tầng 8 phòng; Khuôn viên và một số hạng mục phụ trợTrường mầm non, xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, có giá gói thầu 3.418.622.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NVC, giá trúng thầu 3.415.406.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

TRƯỜNG QUÂN SỰ - QUÂN ĐOÀN 12 mời thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Số thông báo: IB2400100883-00) thuộc Dự án Nhà thể thao đa năng/Trường Quân sự, có giá gói thầu 3.367.603.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HIỂN VINH, giá trúng thầu 3.359.239.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỊ XÃ BUÔN HỒ (TỈNH ĐẮK LẮK) mời thầu Gói thầu xây lắp (Số thông báo: IB2400072705-01) thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo một số trục đường liên thôn buôn Gram A1 - A2, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, có giá gói thầu 3.322.765.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG NHƠN THÀNH, giá trúng thầu 3.316.382.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT MIỀN TRUNG/TCKT mời thầu Gói thầu XL-TB Thi công xây dựng Nhà thể thao đa năng; hạ tầng kỹ thuật (san nền, sân bê tông) và mua sắm lắp đặt thiết bị tại Trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung (Số thông báo: IB2400114788-01), có giá gói thầu 3.318.334.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LƯƠNG KHÁNH PHƯƠNG, giá trúng thầu 3.312.047.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

CÔNG TY TNHH VIETTEL-CHT mời thầu Gói thầu Đầu tư thiết bị mạng và phụ kiện phục vụ dự án vDPC Bình Dương 2024 (Số thông báo: IB2400079182-01), có giá gói thầu 3.215.344.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU, giá trúng thầu 3.185.655.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,9%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN THẠNH TRỊ (TỈNH SÓC TRĂNG) mời thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400092733-00) thuộc Dự án Lộ Phú Tân mở rộng (cặp sông bên phải giáp Tuân Tức) thị trấn Phú Lộc, có giá gói thầu 3.119.351.532 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂM NHƯ, giá trúng thầu 3.103.762.138 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

CỤC XE MÁY/ TỔNG CỤC KỸ THUẬT mời thầu Gói thầu Bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ các xe máy chuyên dùng CHCN số 6 (Số thông báo: IB2400114237-00), có giá gói thầu 3.105.750.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HẢI PHƯƠNG, giá trúng thầu 3.095.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

* 29 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1% đến 3%:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH mời thầu Gói thầu Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý chuyển đổi số năm 2024 (Số thông báo: IB2400085835-00), có giá gói thầu 17.095.295.800 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH CÔNG NGHỆ VIỆT, giá trúng thầu 16.870.360.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,3%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN NGỌC LẶC (TỈNH THANH HÓA) mời thầu Gói thầu số 5 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400084385-00) thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông từ trung tâm xã đi thôn Mết và thôn Rẻ xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, có giá gói thầu 16.780.137.472 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂN THANH, giá trúng thầu 16.598.900.234 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,1%.

CỤC KỸ THUẬT HẢI QUÂN mời thầu Gói thầu 07-TB Cung cấp thiết bị sửa chữa cơ điện và sửa chữa xe cho trạm 3 (Số thông báo: IB2400091485-00), có giá gói thầu 10.077.300.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TÙNG, giá trúng thầu 9.981.500.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,0%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN HÀM YÊN (TỈNH TUYÊN QUANG) mời thầu Gói thầu Thi công xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH.03 đoạn từ UBND xã Thái Hòa đi Hồng Thái, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang (Số thông báo: IB2400124130-00), có giá gói thầu 8.979.710.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂN BÌNH, giá trúng thầu 8.777.204.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,3%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN XUYÊN MỘC (TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU) mời thầu Gói thầu Xây dựng (Số thông báo: IB2400094383-00) thuộc Dự án Nâng cấp nhựa đường Trang Hoàng - Trang Định xã Bông Trang, có giá gói thầu 6.125.805.953 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THUẬN VIÊN PHÁT, giá trúng thầu 5.999.346.514 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN CHÂU THÀNH (TỈNH TÂY NINH) mời thầu Gói thầu Xây lắp (Bao gồm: Xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông) (Số thông báo: IB2400076531-00) thuộc Dự án Đường tổ 19, 20 ấp Long Châu, xã Long Vĩnh, có giá gói thầu 5.443.497.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH NGUYÊN, giá trúng thầu 5.316.333.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,3%.

SƯ ĐOÀN 7/QUÂN ĐOÀN 4 mời thầu Gói thầu XL-02 Xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400109927-00) thuộc Dự án Nhà thể thao đa năng Sư đoàn BB7, có giá gói thầu 5.221.214.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MY HOME, giá trúng thầu 5.165.922.656 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,1%.

UBND XÃ TÂN KIÊN (HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP. HỒ CHÍ MINH) mời thầu Gói thầu Xây lắp (Số thông báo: IB2400099499-00) thuộc Dự án Sửa chữa điểm phụ trường mầm non Baby, xã Tân Kiên, có giá gói thầu 5.131.801.814 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI AN PHƯỚC, giá trúng thầu 5.068.088.154 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,2%.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỐ LIỆU TOÀN CẦU mời thầu Gói thầu Mua sắm hệ thống điều hòa chính xác (Số thông báo: IB2400069664-00), có giá gói thầu 4.782.321.421 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP EMS, giá trúng thầu 4.688.670.800 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,0%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN CÁI BÈ (TỈNH TIỀN GIANG) mời thầu Gói thầu 1 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400073081-00) thuộc Dự án Nâng cấp đường tuyến đê kênh 28, có giá gói thầu 4.554.816.357 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MTV TIỀN PHONG, giá trúng thầu 4.455.868.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,2%.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÀ VINH mời thầu Gói thầu số 12 Nâng cấp Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử (Số thông báo: IB2400086955-00) thuộc Dự án Đầu tư nâng cấp trang thiết bị cho Trung tâm dữ liệu tỉnh và nâng cấp mở rộng mạng diện rộng tỉnh Trà Vinh, có giá gói thầu 4.573.824.792 đồng. Nhà thầu trúng thầu TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP: CÔNG TY TNHH), giá trúng thầu 4.436.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 3,0%.

BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400070125-00) thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc BHXH quận Nam Từ Liêm, có giá gói thầu 3.916.448.200 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HANOILAND, giá trúng thầu 3.878.723.800 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,0%.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ mời thầu Gói thầu số 09 Toàn bộ phần xây lắp (Số thông báo: IB2400058819-00) thuộc Dự án Xây dựng các trụ cấp nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, có giá gói thầu 3.788.349.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ALICO, giá trúng thầu 3.748.381.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,1%.

UBND XÃ PHÙ LỖ (HUYỆN SÓC SƠN, TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 07 Toàn bộ phần xây dựng (Số thông báo: IB2400096967-00) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Liên Lý, Bắc Giã, xã Phù Lỗ, có giá gói thầu 3.073.164.360 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐỨC NGA, giá trúng thầu 2.993.601.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,6%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN THẠNH TRỊ (TỈNH SÓC TRĂNG) mời thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình. (Số thông báo: IB2400092154-00) thuộc Dự án Lộ đal SaKeo (cầu Thanh Niên - nhà ông Lùng), có giá gói thầu 3.035.452.163 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LỘC HUY HOÀNG, giá trúng thầu 2.989.047.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,5%.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU BAY PETROLIMEX mời thầu Gói thầu Gia hạn bản quyền hệ thống tường lửa (Firewall) của Hãng Checkpoint đang sử dụng tại Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (Số thông báo: IB2400111012-00), có giá gói thầu 2.913.310.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SMARTECH VIỆT NAM, giá trúng thầu 2.826.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 3,0%.

TRUNG TÂM PHỐI HỢP TÌM KIẾM, CỨU NẠN HÀNG HẢI VIỆT NAM mời thầu Gói thầu số 04 Mua nhiên liệu cho các tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dùng tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III (trừ khu vực huyện đảo Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) (Số thông báo: IB2400074712-00), có giá gói thầu 2.881.068.331 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU BÀ RỊA -VŨNG TÀU, giá trúng thầu 2.819.523.454 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,1%.

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG NAM mời thầu Gói thầu Thiết kế giàn dựng trang trí gian hàng khu trưng bày triển lãm sản phẩm Tuần lễ khởi nghiệp sáng tạo lần thứ 5 - Techfest Quảng Nam 2024 (Số thông báo: IB2400116298-00), có giá gói thầu 2.336.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO THIÊN PHÚ, giá trúng thầu 2.289.786.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,0%.

BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400070176-00) thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc BHXH quận Hoàng Mai, có giá gói thầu 2.232.560.900 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP PHÚC SƠN, giá trúng thầu 2.210.630.800 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,0%.

UBND PHƯỜNG HẢI TÂN (TP. HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG) mời thầu Gói thầu Thi công XDCT (Số thông báo: IB2400122196-00) thuộc Dự án Nâng cấp cải tạo sân, cổng, tường bao, nhà để xe, vỉa hè Trụ sở làm việc Đảng Ủy, HĐND, UBND phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, có giá gói thầu 2.106.771.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN QUANG, giá trúng thầu 2.081.512.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,2%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH KHÁNH HÒA mời thầu Gói thầu số 02 Tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Số thông báo: IB2400080239-00), có giá gói thầu 1.865.729.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI, giá trúng thầu 1.827.383.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,1%.

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN mời thầu Gói thầu Mua sắm 01 Xe tải đông lạnh 6,4 tấn và 01 Xe tải đông lạnh 1,2 tấn (Số thông báo: IB2400046686-00), có giá gói thầu 1.685.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI ĐÔNG NAM, giá trúng thầu 1.651.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,0%.

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY THÍ NGHIỆM ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH mời thầu Gói thầu số 36/2024 Mua sắm thiết bị thử nghiệm điện áp một chiều đến 200kV (Số thông báo: IB2400080117-00), có giá gói thầu 1.683.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ GIÁM ĐỊNH HẠ LONG, giá trúng thầu 1.643.895.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,3%.

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV- CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP mời thầu Gói thầu số 13 Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa lớn Hệ thống sản xuất Hydro (Số thông báo: IB2400025378-00) thuộc Dự án Sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2024 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV, có giá gói thầu 1.642.556.708 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM THẮNG, giá trúng thầu 1.607.484.680 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,1%.

UBND XÃ DU LỄ (HUYỆN KIẾN THỤY, TP. HẢI PHÒNG) mời thầu Gói thầu số 06 Gói thầu xây lắp (Số thông báo: IB2400113996-00) thuộc Dự án Sửa chữa dãy nhà hiệu bộ 1 tầng trường tiểu học và THCS Du Lễ, huyện Kiến Thụy, có giá gói thầu 1.600.324.920 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI & XÂY DỰNG HÀ DƯƠNG, giá trúng thầu 1.562.888.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,3%.

CHI ĐỘI KIỂM NGƯ SỐ 4 mời thầu Gói thầu Mua sắm TBKT phục vụ sửa chữa tàu thuyền (Số thông báo: IB2400107344-00), có giá gói thầu 1.485.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu HỘ KINH DOANH MAI THỊ GIANG, giá trúng thầu 1.450.820.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,3%.

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN GIA LỘC (TỈNH HẢI DƯƠNG) mời thầu Gói thầu số 6 Lập đồ án quy hoạch (Số thông báo: IB2400103247-00) thuộc Dự án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỷ lệ 1/2000, có giá gói thầu 1.457.500.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM, giá trúng thầu 1.428.350.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,0%.

SƯ ĐOÀN 372 QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN mời thầu Gói thầu MS-02 Mua sắm, lắp đặt điều hoà, bình nóng lạnh (Số thông báo: IB2400092727-01) thuộc Dự án xây dựng doanh trại f372/Quân chủng PK-KQ, có giá gói thầu 1.420.250.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯNG PHÚC ANH, giá trúng thầu 1.391.895.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,0%.

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH NAM ĐỊNH mời thầu Gói thầu Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (Số thông báo: IB2400073256-00) thuộc Dự án Bảo quản, tu bổ, tôn tạo cụm di tích quốc gia đình - chùa Ngô Xá, Chùa Nề, có giá gói thầu 1.288.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC HOÀNG ĐẠO, giá trúng thầu 1.250.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 3,0%.

Chuyên đề