Ngày 28/4/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/4/2023 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bảo Lộc ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, Phường 01, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Số điện thoại: 0633. 820.282

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: : Hẻm 206 Huỳnh Thúc Kháng, phường 2, Tp.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là (tài sản kê biên của Ông/bà: Trần Văn Sinh – Lê Thị Nguyệt). Địa chỉ tài sản đấu giá tại: Phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; tài sản cụ thể như sau: Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CD 194151 do UBND thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 23/12/2016. Quyền sử dụng đất diện tích: 164,5m2, thuộc thửa đất số: 102, tờ bản đồ: 56; Hình thức sử dụng: riêng 164,5m2, chung không m2; Mục đích sử dụng: Đất ở; thời hạn sử dụng: Lâu dài; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. * Nhà ở: Diện tích xây dựng 60,2m2; kết cấu: tường gạch nền gạch mái tôn; số tầng: 1. * Nhà ở theo biên bản kê biên: 01 nhà xây cấp 4A, nhà trệt, diện tích xây dựng 60,2m2, tường xây gạch, nền gạch men, mái lợp tôn, mái che bằng tôn, kèo gỗ, trụ ống sắt, một phần kèo sắt, diện tích 104,3m2; bờ rào khu đất bằng tường xây, lưới B40 và khung sắt; cổng trước bằng sắt, trụ bê tông và xây gạch. (Chi tiết theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 27/04/2022 tại thửa đất 102, tờ bản đồ số 56, Tọa lạc lô 81 Khu C khu tái định cư Đông hồ Nam Phương 2, Phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và Chứng thư thẩm định giá số 35 BĐS/2022/CT.ĐA ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Công ty Cổ Phần Thẩm định giá Đông Á).

01

đã kê biên

Phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

3,476,095,147

350,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 25/04/2023

Kết thúc: Kết thúc: 17:30 27/04/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 31/03/2023 - 17:30 25/04/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, P.1, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 07:30 28/04/2023

Địa điểm: Tại Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, phường 1, Tp.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Chuyên đề