Ngày 28/4/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Tân Bình, TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh VAMC thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/4/2023 do Cục Thi hành án Dân sự TP. Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh VAMC

Địa chỉ: Số 76 (Tầng 5, Tầng 6) Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án Dân sự TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 372A Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, Quận Gò Vấp, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Nhà và đất số 46 (số cũ 153/42) đường Tân Thọ, Phường 8, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 364834, số vào sổ cấp GCN: CH01017 do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình cấp ngày 04/02/2013

1


số 46 (số cũ 153/42) đường Tân Thọ, Phường 8, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

15,518,449,791

3,103,689,958

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 25/04/2023

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 27/04/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 04/04/2023 - 16:00 25/04/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: số 76 (Tầng 5) Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;Người mua hồ sơ, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh VAMC. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 28/04/2023

Địa điểm: số 76 (Tầng 5) Cách Mạng Tháng 8, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Chuyên đề