Ngày 28/4/2023, đấu giá khoản nợ của Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Tái tạo tại Vietinbank - Chi nhánh Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo đấu giá Khoản nợ của Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Tái tạo tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam vào ngày 28/4/2023 như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo đấu giá “Khoản nợ” của Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Tái tạo tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam, thông tin cụ thể như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam. Địa chỉ trụ sở: Số 06 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam. Địa chỉ trụ sở: Số 154 Phan Bội Châu, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Thông tin về “Khoản nợ”:

- Toàn bộ “Khoản nợ” (bao gồm nợ vay gốc, nợ lãi, lãi phạt và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ) của Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Tái tạo tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam.

- Tài sản bảo đảm của “Khoản nợ”: Tài sản thế chấp theo các hợp đồng thế chấp đã ký giữa Vietinbank - Chi nhánh Quảng Nam với Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ tái tạo bao gồm: Căn hộ số 4.12, chung cư Thái An, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh; chủ sở hữu: ông Cao Minh Ngọc và bà Bùi Thị Vân Anh; tài sản gắn liền với đất địa chỉ tại số 1A ngõ Tức Mạc, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; mạng đường ống Khu công nghiệp Tam Thăng; quyền sở hữu, lợi ích đối với tài sản là hệ thống máy móc thiết bị hình thành trong tương lai theo hợp đồng ngoại thương số WTPI-2017-03 No.001, ngày 16/5/2017; quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai tại thửa đất số 1463, tờ bản đồ số 12, KCN Tam Thăng, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

- Tình trạng “Khoản nợ”: Khoản nợ hiện đang trong quá trình thi hành án.

- Hồ sơ pháp lý của “Khoản nợ”: Chi tiết theo hồ sơ, tài liệu do Vietinbank - Chi nhánh Quảng Nam cung cấp.

Giá khởi điểm của “Khoản nợ”; tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ đấu giá:

- Giá khởi điểm của “Khoản nợ”: 50.637.798.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi tỷ, sáu trăm ba mươi bảy triệu, bảy trăm chín mươi tám nghìn đồng). Giá khởi điểm trên không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua “Khoản nợ”, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu. Việc mua bán “Khoản nợ” không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 5.000.000.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng /01 hồ sơ.

Thời gian và địa điểm xem hồ sơ “Khoản nợ”:

- Thời gian: Từ ngày thông báo đến hết ngày 26/4/2023.

- Địa điểm: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 tiến hành mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước, nộp hồ sơ theo quy định:

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 ngày 26/4/2023, tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp vào các ngày 25, 26, 27/4/2023.

- Cách thức nộp tiền đặt trước: Nộp vào tài khoản số 119000113174 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam.

Thời gian bỏ phiếu trả giá: Từ ngày 26/4/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 27/4/2023.

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 30 ngày 28/4/2023.

Địa điểm bỏ phiếu trả giá và tổ chức cuộc đấu giá: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam. Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Bước giá: 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam - Số điện thoại: (0235) 3812099 - 3818557.

Lưu ý: Thời gian quy định tại thông báo này áp dụng trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Chuyên đề