Ngày 28/3/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/3/2024 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh. Đ/c: Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. ĐT: 0243. 523.5018.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia. Đ/c: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. ĐT: 024.37.622.619.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 14h30’ ngày 28/3/2024 tổ chức đấu giá tại Hội trường, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Mê Linh. Địa chỉ: Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Tài sản đấu giá:

1. Quyền sử dụng đất đối với 26 thửa đất (ký hiệu: Từ LK1-1 đến LK1-5; từ LK2-1 đến LK2-5; từ LK3-1 đến LK3-8; từ LK4-1 đến LK4-8) tại khu Quán Chợ, thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Tổng diện tích: 2.810,01 m2. Giá khởi điểm: Từ 19.000.000 đồng/m2 đến 22.500.000 đồng/m2.

2. Quyền sử dụng đất đối với 04 thửa đất (ký hiệu: Từ LK3-03 đến LK3-06) tại điểm X2, TDP số 4, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Tổng diện tích: 509,0 m2. Giá khởi điểm: Từ 26.000.000 đồng/m2 đến 27.000.000 đồng/m2.

Chi tiết diện tích, tiền đặt trước tham gia đấu giá từng thửa đất theo hồ sơ mời đấu giá.

Thời gian tham khảo và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 07/3/2024 đến hết 17h00’ ngày 25/3/2024 (giờ hành chính).

Địa điểm tham khảo hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ trực tiếp: Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh hoặc trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ theo hình thức gửi thư đảm bảo đến trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia.

Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước bằng 20% giá trị thửa đất tính theo giá khởi điểm đấu giá (thông tin số tiền đặt trước cụ thể quy định tại hồ sơ mời đấu giá).

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 25/3/2024 đến 17h00’ ngày 27/3/2024. Phương thức nộp tiền/chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng (thông tin cụ thể tại hồ sơ mời đấu giá).

Tham khảo thông tin đấu giá tại Cổng thông tin điện tử quốc gia https://dgts.moj.gov.vn hoặc Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội http://sotnmt.hanoi.gov.vn hoặc Cổng thông tin điện tử địa phương https://melinh.hanoi.gov.vn và trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia https://daugiaso5.vn.

Chuyên đề