Ngày 28/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu tái định cư Thuỷ Vân, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 28/12/2020 như sau:

Số lô đất, vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá và người có tài sản đấu giá:

Số lô đất, nơi có tài sản đấu giá, danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất, thông số quy hoạch, mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng thửa đất/lô đất đấu giá:

Tên quỹ đất: 18 lô đất tại Khu tái định cư Thuỷ Vân, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Địa điểm quỹ đất: Khu tái định cư Thuỷ Vân, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Diện tích quỹ đất: Tổng số 18 lô đất có diện tích 5.557,92 m2 (Chi tiết từng lô theo Trích đo Bản đồ địa chính Khu đất tổ chức đấu giá tỷ lệ 1/1000 được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 09/7/2020);

Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hoàn chỉnh theo Dự án;

Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2006, Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2006, Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch và phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư Thuỷ Vân, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; cụ thể như sau:

Tầng cao nhà ở các hộ dân từ 2 - 4 tầng; cốt nền cao 0,6m so với mặt đường; tầng một cao 3,9m; các tầng còn lại cao 3,6m; mái dốc;

Chỉ giới xây dựng: Lùi 4m so với chỉ giới đường đỏ;

Mật độ xây dựng:

+ Đối với lô đất có diện tích ≤ 200m2 là: ≤ 70%

+ Đối với lô đất có diện tích > 200m2 là: ≤ 45%

Thiết kế xây dựng nhà ở: Việc xây dựng nhà ở thực hiện theo thiết kế mẫu thống nhất của Dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ bàn giao mẫu nhà thiết kế đã được phê duyệt cho các đối tượng trúng đấu giá.

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa chỉ: 24 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá:

Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước của tài sản đấu giá:

Ngày 28/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 28/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2

(Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước thì cùng thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định).

Giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định số: 661/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở phân lô cấp tỉnh năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số: 1748/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh về việc đấu giá quyền sử dụng đất 42 lô đất tại Khu tái định cư Thuỷ Vân, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số: 2323/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 22 lô đất tại Khu tái định cư Thuỷ Vân, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế và các giấy tờ khác có liên quan.

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ có liên quan:

Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 25 tháng 12 năm 2020 tại vị trí (18 lô đất) tại Khu tái định cư Thuỷ Vân, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 22/12/2020 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, hướng dẫn xem vào các ngày 23 và 24 tháng 12 năm 2020.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 25 tháng 12 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 25 tháng 12 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá:

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng.

(Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước đấu giá theo quy định tại khoản 1 Mục II Thông báo đấu giá từ ngày 23/12/2020 đến 17 giờ 00 ngày 25/12/2020 và nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trong các số tài khoản sau:

Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

Tài khoản số: 124000015306 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại Thông báo đấu giá là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 25/12/2020.

Bước giá (Mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề) và tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi, cụ thể bước giá các lô đất đấu giá như sau:

Ngày 28/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3

Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức, hồ sơ đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 25 tháng 12 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định của Luật Đất đai 2013. Trong mỗi lô đất thì một (01) hộ gia đình chỉ được một (01) cá nhân tham gia đấu giá.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân theo quy định pháp luật về đất đai và các quy định có liên quan có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành, có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và xây dựng nhà theo thiết kế mẫu được phê duyệt.

Người không được đăng ký tham gia đấu giá: Quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá và thông báo đấu giá. Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều lô đất khác nhau vào Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tương ứng với số lô đã đăng ký trong Đơn đăng ký. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng cuộc đấu giá, Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế thống nhất với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định việc cho phép những người tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá thửa đất trước, nếu không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá thì được quyền tham gia đấu giá thửa đất sau (nếu tiền đặt trước của thửa đất trước lớn hơn hoặc bằng tiền đặt trước của thửa đất sau) và phải nộp thêm tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Khi đăng ký tham gia đấu giá, hộ gia đình, cá nhân nộp Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phát hành) kèm theo các loại giấy tờ sau: Giấy CMND/CCCD, hộ khẩu của vợ, chồng: 02 bản sao có chứng thực hoặc bản photocoppy kèm bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ.

Trường hợp vợ, chồng không cùng hộ khẩu: Hồ sơ kèm theo Giấy Chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cá nhân chưa đăng ký kết hôn: Hồ sơ kèm Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Trường hợp đấu giá theo ủy quyền: Hồ sơ kèm theo văn bản Ủy quyền tham gia đấu giá tài sản (bản chính) hợp lệ, trong đó ghi rõ nội dung, phạm vi ủy quyền và thời hạn ủy quyền kèm CMND/CCCD của người được ủy quyền.

Ghi chú: Ngoài Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản nhận bản sao có chứng thực các loại giấy tờ nêu trên hoặc bản photocoppy sau khi đối chiếu với bản chính. Trường hợp khách hàng tham gia đăng ký đấu giá nhiều lô/thửa đất cùng một khu quy hoạch thì chỉ cần 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; Hồ sơ không trúng đấu giá không hoàn trả lại.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 28 tháng 12 năm 2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hình thức, số vòng, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo từng vòng và không hạn chế số vòng trả giá; đấu giá từng lô và theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 24 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Chuyên đề