Ngày 28/12/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trường THCS Phường 1, tỉnh Tiền Giang

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/12/2020 do Trường THCS Phường 1 ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá Tài sản và người có tài sản đấu giá

1.1. Tổ chức đấu giá Tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

1.2. Người có tài sản đấu giá: Trường THCS Phường 1. Địa chỉ: Trường THCS Phường 1. Địa chỉ: 1, Nguyễn Văn Côn, phường 1, thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang.

2. Tên tài sản, nơi có tài sản, số lượng, chất lượng tài sản

2.1 Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

- Tài sản 1: Cho thuê căn tin. Diện tích: 21m2, giá khởi điểm: 2.300.000 đồng/tháng. Thời gian thuê 03 năm từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2023 (mỗi năm học tính 9 tháng). Tổng thời gian thuê là 27 tháng. Tương ứng 62.100.000 đồng cho trọn thời gian thuê.

- Tài sản 2: Cho thuê nhà giữ xe. Diện tích: 90m2, giá khởi điểm: 2.000.000 đồng/tháng. Thời gian thuê 03 năm từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2023 (mỗi năm học tính 9 tháng). Tổng thời gian thuê là 27 tháng. Tương ứng 54.000.000 đồng cho trọn thời gian thuê.

2.2. Nơi có tài sản đấu giá: Trường THCS Phường 1. Địa chỉ: Trường THCS Phường 1. Địa chỉ: 1, Nguyễn Văn Côn, phường 1, thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang.

2.3. Chất lượng: Đang hoạt động bình thường.

2.4 Căn cứ pháp lý tài sản đấu giá:

+ Công văn số 1882/UBND-KTTC ngày 28 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc sử dụng tài sản công để cho thuê của các trường trung học cơ sở của thị xã Gò Công;

+ Đề án số 01/ĐA- THCSP1 ngày 10 tháng 02 năm 2020 về việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trường trung học cơ sở Phường 1;

+ Quyết định số 50/QĐ-THCS ngày 26 tháng 11 năm 2020 về việc thành lập Hội đồng xác định giá khởi điểm cho thuê mặt bằng bán căn tin, bãi giữ xe của Trường trung học cơ sở Phường 1;

+ Biên bản họp xác định giá khởi điểm ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Trường trung học cơ sở Phường 1.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

3.1. Thời gian xem tài sản đấu giá: Trường trung học cơ sở Phường 1 tỉnh Tiền Giang tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá xem tài sản vào ngày 15 và ngày 16 tháng 12 năm 2020 liên tục trong giờ hành chính.

3.2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Trường THCS Phường 1. Địa chỉ: Trường THCS Phường 1. Địa chỉ: 1, Nguyễn Văn Côn, phường 1, thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang.

4. Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

4.1 Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 05/12/2020 đến 17 giờ ngày 25/12/2020 liên tục trong giờ hành chính (trừ ngày nghĩ, ngày lễ theo quy định).

4.2. Địa điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: tại Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công. Địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

5. Bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ

5.1. Bước giá

- Tài sản 1: 100.000 đồng/tháng. Tương ứng 2.700.000 đồng cho trọn thời gian thuê.

- Tài sản 2: 100.000 đồng/tháng. Tương ứng 2.700.000 đồng cho trọn thời gian thuê.

5.2. Tiền đặt trước:

- Tài sản 1: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)

- Tài sản 2: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

5.3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 23, 24, 25 tháng 12 năm 2020 trong giờ hành chính.

- Địa điểm: Nộp tiền đặt trước vào tài khoản Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công, số tài khoản 7286327 tại Ngân hàng TMCP Á Châu-PGD Gò Công.

5.4. Tiền mua hồ sơ:

- Tài sản 1: 150.000 đồng/hồ sơ.

- Tài sản 2: 150.000 đồng/hồ sơ.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

6.1. Điều kiện đăng ký:

+ Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thuê tài sản.

+ Giữa vợ và chồng chỉ được đăng ký 01 người. Nếu đăng ký 02 người phải có xác nhận tài sản riêng của tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Một người đứng tên nhiều tổ chức hoặc hộ gia đình chỉ được đăng ký một tổ chức hoặc một hộ gia đình.

6.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Đối với cá nhân: Bản photo hoặc bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu).

+ Đối với tổ chức: Bản pho to hoặc bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu).

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Đấu giá từng tài sản cho thuê.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

8.1. Thời gian: Bắt đầu lúc 10 giờ 30 ngày 28 tháng 12 năm 2020

8.2. Địa điểm: tại Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công. Địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

- Tài sản 1: Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật an toàn thực phẩm và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Giá mỗi phần ăn từ 5.000 đồng- 20.000 đồng/phần; Phần nước từ 2.000 đồng đến 10.000 đồng/phần.

- Tài sản 2: Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thực hiện việc thu phí dịch vụ trông giữ xe theo đúng quy định tại Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về quyết định quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Cụ thể: xe đạp, xe đạp điện: 1.000 đồng/chiếc/lượt; xe gắn máy: 2.000 đồng/chiếc/lượt.

- Người trúng đấu giá phải chịu tất cả chi phí điện, nước, rác (nếu có) trong thời gian thuê; dọn dẹp vệ sinh hàng ngày; chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ:

+ Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, Phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại: 0944040252.

Chuyên đề