Ngày 28/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Tân Phú, TP. HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/1/2022 do VIB ủy quyền như sau:

Chuyên đề