Ngày 28/1/2022, đấu giá máy móc thiết bị cũ đã qua sử dụng tại tỉnh Hải Dương

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 1 Thắng Lợi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/1/2022 như sau:

Chuyên đề