Ngày 28/1/2022, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại TP.HCM

(BĐT) -Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/1/2022 do Cục Quản lý thị trường TP.HCM ủy quyền như sau:

Chuyên đề