Ngày 28/1/2022, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/1/2022 do Cục Quản lý thị trường TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 28/1/2022, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại TP.HCM ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư