Ngày 28/1/2022, đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Xuyên Á thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/1/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Châu ủy quyền như sau:

Chuyên đề