Ngày 28/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/11/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chương Mỹ ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản:

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chương Mỹ. Địa chỉ: TT. Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia. Đ/c: Số 193 Hoàng Văn Thái, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. ĐT: 024.37.622.619.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 14 giờ 00’, ngày 28/11/2022 tại Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở thuộc khu đất dịch vụ thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội (02 thửa). Thửa LK3-24. Giá khởi điểm: 35.000.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 969.500.000 đồng; thửa LK4-3. Giá khởi điểm: 44.200.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 1.443.572.000 đồng. Thông tin chi tiết của từng thửa đất theo hồ sơ mời đấu giá.

Thời gian tham khảo và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 08/11/2022 đến 12h00’, ngày 25/11/2022 (giờ hành chính) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chương Mỹ (phòng 504) và Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 23/11/2022 đến 12h00, ngày 25/11/2022. Phương thức nộp tiền/chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng (thông tin cụ thể tại hồ sơ mời đấu giá).

Tham khảo thông tin đấu giá tại các Cổng thông tin điện tử: https://dgts.moj.gov.vn; http://sotnmt.hanoi.gov.vn; https://chuongmy.hanoi.gov.vn.

Chuyên đề