Ngày 28/10/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2022 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ: Phố Dã Tượng phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Số điện thoại: 02053717994

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 7, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất thửa đất số 366, tờ bản đồ số 67

1

đất ở đô thị

địa chỉ: Khu tái định cư Phai Luông, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

1,550,574,900

300,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 25/10/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 27/10/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 15:40 06/10/2022 - 17:00 25/10/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất ở theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai năm 2013, có đủ năng lực hành vi dân sự. Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 28/10/2022

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Trung tâm Phục vụ hành chính công (Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư