Ngày 28/10/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2022 do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 8 TP.HCM ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp

Địa chỉ: 151 Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0903392209

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 8 TP.HCM

Địa chỉ: 1073 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

(MS387/22) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 38, tờ bản đồ số 30 tại địa chỉ 451/64, đường Phạm Thế Hiển, Phường 03, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 617666, số vào sổ cấp GCN số: CH 00202 do UBND Quận 8 cấp ngày 26/05/2010, cập nhật chuyển nhượng cho ông Ngô Quang Vũ và bà Lê Thị Thu Hồng ngày 03/12/2015

01

Thửa đất : - Thửa đất số 38, Tờ bản đồ số: 30; - Địa chỉ: 451/64, đường Phạm Thế Hiển, Phường 03, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh; - Diện tích: 63,1 m2 (Bằng chữ : Sáu mươi ba phẩy một mét vuông) - Hình thức sử dụng: riêng : 63,1m2, chung : Không ; - Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; - Thời hạn sử dụng: Lâu dài - Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Nhà ở : - Địa chỉ : 451/64, đường Phạm Thế Hiển, Phường 03, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh; - Diện tích xây dựng : 52,6m2 ; - Diện tích sàn : 105,2m2 ; - Kết cấu : Vách gạch, sàn BT giả, mái tôn ; - Cấp (Hạng) : Cấp 3 ; - Số tầng : 2

451/64, đường Phạm Thế Hiển, Phường 03, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

6,207,700,000

627,700,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:30 25/10/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 27/10/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:30 11/10/2022 - 16:00 25/10/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký: Số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

- Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. - Cách thức đăng ký: Nộp trực tiếp tại 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:00 28/10/2022

Địa điểm: Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp - số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Chuyên đề

Kết nối đầu tư