Ngày 28/10/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2022 do Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại: 0903392209

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

(MS392/22)Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 802, tờ bản đồ số 16 tại địa chỉ Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

1


Thửa đất số 802, tờ bản đồ số 16 tại địa chỉ Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

7,684,050,680

768,405,068

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:30 25/10/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 27/10/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:30 11/10/2022 - 16:00 25/10/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Địa điểm đăng ký: Số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. - Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. - Cách thức đăng ký: Nộp trực tiếp tại 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:30 28/10/2022

Địa điểm: Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp - số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư