Ngày 28/10/2021, đấu giá xe tải có mui DongBen tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2021 do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ủy quyền như sau:
Ngày 28/10/2021, đấu giá xe tải có mui DongBen tại Hà Nội ảnh 1

Chuyên đề