Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác mặt bằng tại Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, TP. Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2021 do Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng và khai thác mặt bằng tại Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu để làm căn tin kinh doanh dịch vụ ăn uống và văn phòng phẩm, chi tiết như sau: - Diện tích: 32 m2 - Thời hạn thuê: 5 năm, mỗi năm cho thuê 8 tháng (trừ 3 tháng hè và các ngày lễ tết) (Học kỳ 1: 4 tháng, học kỳ 2: 4 tháng). - Thời gian, tỷ lệ tăng giá: 5% sau mỗi 2 năm. - Điều kiện thanh toán: Thanh toán 2 lần/năm vào đầu mỗi học kỳ. (Từ ngày 1 đến ngày 5 của tháng 9 và tháng 1 hằng năm). Riêng đối với năm thứ nhất: người trúng đấu giá nộp đủ tiền thuê của 2 tháng của học kỳ 1 trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng thuê tài sản. (Dự kiến năm đầu tiên cho thuê 6 tháng, thời gian bắt đầu thuê từ tháng 11 năm 2021).

Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu

Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác mặt bằng tại Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, TP. Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác mặt bằng tại Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, TP. Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác mặt bằng tại Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, TP. Đà Nẵng ảnh 3

Chuyên đề

Kết nối đầu tư