Ngày 28/10/2021, đấu giá lô cáp đồng thu hồi thanh lý tại tỉnh Bình Định

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2021 do Viễn thông Bình Định ủy quyền như sau:
Ngày 28/10/2021, đấu giá lô cáp đồng thu hồi thanh lý tại tỉnh Bình Định ảnh 1

Chuyên đề