Ngày 28/06/2024, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt thông báo bán đấu giá ngày 28/06/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt

2. Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thủ Dầu Một: Số 37 đường Yersin, phường Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

* Tài sản 01: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa đất số: 235, tờ bản đồ số: 9 tại địa chỉ: Xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương; Diện tích: 1.092,8 m2. Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số DĐ 151012 Số vào sổ cấp GCN: CS06932 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 27/01/2022 cho bà Nguyễn Ngọc Nhung.

* Tài sản 02: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa đất số: 514, tờ bản đồ số: 62 tại địa chỉ: Xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương; Diện tích: 1.063,6 m2. Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số DA 886273, Số vào sổ cấp GCN: CS06766 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 02/06/2021 cho bà Nguyễn Ngọc Nhung.

- Giá khởi điểm TS 01: 1.725.000.000 VNĐ; Tiền đặt trước TS 01: 172.500.000 VNĐ

- Giá khởi điểm TS 02: 1.730.000.000 VNĐ; Tiền đặt trước TS 02: 173.000.000 VNĐ

4. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, kể từ 05/06/2024 đến 25/06/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Số 292 (Tầng 3) Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh và BIDV Thủ Dầu Một: Số 37 đường Yersin, phường Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

5. Thời gian địa điểm đấu giá TS 01: 08h30 ngày 28/06/2024; TS 02: 10h30 ngày 28/06/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Số 292 (Tầng 3) Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

6. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, tiến hành nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước theo quy định.

Chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Số 292 (Tầng 3) Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh – ĐT: 028.6270.4858

Chuyên đề