Ngày 28/06/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn thông báo bán đấu giá ngày 28/06/2024 như sau:

1.Tổ chức đấu giá: Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn (CN BRVT Cty Đông Sài Gòn) – 36 Phạm Ngọc Thạch, P.09, TP.Vũng Tàu, tỉnh BRVT. ĐT: 028.6686.5120.

2.Tài sản đấu giá: QSDĐ thuộc TĐ số 338, TBĐ số 33, địa chỉ: X.Phước Thuận, H.Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT theo GCN QSDĐ số AM 105158, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H00873/QSDĐ 1433/QĐ-UBND do UBND H.Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT cấp ngày 26/06/2008, cụ thể: Diện tích: 500,0m2; HTSD: Sử dụng riêng: 500,0m2, Sử dụng chung: Không m2; MĐSD đất: Đất ở: 50m2, Cây hàng năm: 450m2; THSD đất: Đất ở: Lâu dài, Hàng năm: 2025. (Theo biên bản về việc xác minh điều kiện Thi hành án ngày 04/08/2022, Theo bản đồ mới nhất năm 2021 thì thửa đất số 338, tờ bản đồ số 33 được điều chỉnh thành thửa 38, tờ bản đồ 125, diện tích 509,5 m2). Hiện trạng: Đất trống.

3.Người có tài sản: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Xuyên Mộc - Số 268, QL55, TT.Phước Bửu, H.Xuyên Mộc, tỉnh BRVT.

4.Giá khởi điểm: 3.864.662.572 đồng. Tiền đặt trước: 772.932.514 đồng.

5.Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại CN BRVT Cty Đông Sài Gòn từ 08h00 ngày 30/05/2024 đến 17h00 ngày 25/06/2024.

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.

6.Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ 08h00 ngày 30/05/2024 đến 17h00 ngày 25/06/2024 tại nơi có tài sản.

7.Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 25/06/2024, 26/06/2024, 27/06/2024 (Bằng hình thức chuyển khoản).

8.Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 10h00 ngày 28/06/2024 tại địa chỉ: Số 107 Bến Nôm, P.Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, tỉnh BRVT.

Chuyên đề