Ngày 28/06/2024, đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở tại Quận 4,TP. HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang thông báo bán đấu giá ngày 28/06/2024 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang – trụ sở 197 Linh Trung, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Người có tài sản đấu giá Chi cục Thi hành án dân sự Quận 4 - địa chỉ: 502 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: QSDĐ QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất tại TĐ số 59, TBĐ số 12 địa chỉ 874/14/2 Đoàn Văn Bơ, Phường 16, Quận 4,TP. Hồ Chí Minh theo GCN QSDĐ QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất số BA 117301, số vào sổ cấp GCN CH00125 do UBND Quận 4 cấp ngày 26/04/2010, cập nhật biến động ngày 13/05/2011 và Bản vẽ sơ đồ nhà đất do Công ty TNHH Đo đạc - Địa ốc - Xây dựng - DV nhà đất Kiến Điền Land lập được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 4 duyệt ngày 01/11/2021.Thửa đất:Theo GCN:TĐ số: 59;TBĐ số: 12; DT: 78,3 m2; HTSD: riêng: 78,3 m2; MĐSD: là đất ở thuộc khu vực đô thị; THSD: Lâu dài. Theo Bản vẽ sơ đồ nhà đất: TĐ số: 59 (thửa phân chiết: 59-1, 59-2); TBĐ số: 12 Phường 16, Quận 4 (theo tài liệu năm 2000); DT theo bản đồ: 78,3 m2; DT theo hiện trạng: 71,5 m2 (Sử dụng riêng: 71,5 m2; Sử dụng chung: 0 m2). Nhà ở: Theo GCN: DTXD: 68,3 m2; DTS: 178,6 m2; Kết cấu: vách gạch, sàn BTCT+gỗ, mái tôn; Cấp (hạng): IV; Số tầng: 3. Theo Bản vẽ sơ đồ nhà đất: Số tầng: 3; Cấp (hạng) nhà ở: 3; Kết cấu nhà: tường gạch, cột BTCT, sàn BTCT+giả BTCT, ban công BTCT, mái tôn; Tổng DTSXD theo hiện trạng: 177,1 m2 (Tầng 1 (DTXD): 65,8 m2; Tầng 2: 68,5 m2; Tầng 3: 42,8 m2); DTSXD hợp lệ: 177,1 m2 (Tầng 1 (DTXD): 65,8 m2; Tầng 2: 68,5 m2; Tầng 3: 42,8 m2). Phần diện tích đất giảm 6,83 m2 do mở rộng đường theo Quyết định số 1485/QĐ-UBND-TH ngày 30/09/2010 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về việc thu hồi một phần đất thực hiện

dự án nâng cấp đô thị (Đã cập nhật biến động ở trang bổ sung của Giấy chứng nhận). Thửa đất thuộc quy hoạch đất hỗn hợp. Hẻm giới: 4,5m.

Giá khởi điểm: 6.403.331.550 đồng * Tiền đặt trước: 20%/giá khởi điểm

Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: lúc 14h00 ngày 28/06/2024 tại số 197 Linh Trung, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): đến 17h00 ngày 25/06/2024.

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: khách hàng không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá TS tham khảo và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang – trụ sở 197 Linh Trung, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 39100057 hoặc Giám đốc công ty ông Nguyễn Văn Sĩ: 0906726722.

Chuyên đề