Ngày 27/6/2024, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh VNA thông báo bán đấu giá ngày 27/6/2024 như sau:

Công ty Đấu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Nhà số 50, liền kề 3, khu đô thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội, tổ chức đấu giá:

- Tài sản: Tài sản gắn liền với đất trên diện tích đất 20.140 m2 thuộc sở hữu của công ty cổ phần đóng tàu Hoàng Gia tại thôn Cổ Phục Bắc, xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương (đất thuê trả tiền hàng năm, được UBND tỉnh Hải Dương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP880818 ngày 27/11/2009; mục đích sử dụng đất: xây dựng nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu thủy; thời hạn sử dụng đất đến ngày 26/11/2058), gồm: Triền tàu 4.200 DWT, Ụ tàu 6.500 DWT, Bến trang trí 6.500 DWT.

- Giá khởi điểm: 3.717.169.478 đồng.

Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến chuyển nhượng, sang tên tài sản và chi phí đầu tư vào đất, tài sản để thi hành án không thuộc diện chịu thuế Giá trị gia tăng.

- Trong trường hợp khách hàng trúng đấu giá muốn tiếp tục thuê Quyền sử dụng đất thì được quy định theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc xử lý quyền sử dụng đất khi xử lý tài sản bảo đảm gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm để thu hồi nợ. Người mua được tài sản tự thỏa thuận với Công ty cổ phần đóng tàu Hoàng Gia về việc chi trả chi phí đầu tư vào đất còn lại đến thời điểm thu hồi đất. Trường hợp không tự thỏa thuận được thì các bên có liên quan có quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

- Tiền đặt trước: 700.000.000 đồng.

- Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Kim Thành; Địa chỉ: Số 1 phố An Ninh, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

- Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 19/6/2024 đến 16h00’ ngày 25/6/2024 (Trừ thứ bảy, chủ nhật) tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Nhà số 50, liền kề 3, khu đô thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.

- Xem tài sản: Từ 08h00’ngày 24/6/2024 đến 16h00’ ngày 25/6/2024 tại Nhà máy đóng tàu Hoàng Gia; Địa chỉ: Thôn Cổ Phục Bắc, xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

- Nộp tiền đặt trước: Bằng hình thức nộp vào tài khoản của Công ty từ ngày 24/6/2024 đến ngày 26/6/2024. Tiền đặt trước của khách hàng nộp phải báo có về tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh VNA trước 17h00’ ngày 26/6/2024.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên và có đủ điều kiện theo quy chế đấu giá.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên vào 14h30’ ngày 27/6/2024 tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Nhà số 50, liền kề 3, khu đô thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.

- Trường hợp trước khi mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá, hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký tham gia đấu giá. Thời gian làm việc trong giờ hành chính. Liên hệ ĐT: 024.85856595.

Chuyên đề