Ngày 27/6/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá ngày 27/6/2024 như sau:

1.Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 52 đường Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình.

2. Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 56 đường Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình.

3. Thông tin tài sản đấu giá là:

a) Tài sản đấu giá: Tài sản kê biên đảm bảo nghĩa vụ thi hành án là quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 191, tờ bản đồ số 25 tại tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

- Quyền sử dụng đất có diện tích 120,0m2; Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị; Thời hạn sử dụng: lâu dài.

- Hiện trạng: Thửa đất chưa được xây dựng, san lấp, đầu tư cơ sở hạ tầng, xung quanh thửa đất là vùng đầm lầy và mặt nước. Việc xác định ranh giới, mốc giới chỉ thực hiện theo Bản đồ địa chính được phê duyệt năm 2011 và Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Quảng Bình cấp ngày 21/9/2020. Thửa đất hiện không có tranh chấp, không bị chồng lấn.

(Chi tiết hiện trạng tài sản theo Biên bản về việc Người phải thi hành án tự nguyện giao tài sản để thi hành án do Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình lập ngày 11/4/2024)

b) Giá khởi điểm: 754.800.000 đồng.

c) Tiền đặt trước: 150.900.000 đồng.

(Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và chi phí khác, người mua trúng đấu giá tài sản phải chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT nếu tài sản thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định và các loại phí, lệ phí, chi phí khác nếu có)

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá từng tài sản theo phương thức trả giá lên.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ; bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:Từ ngày 05/6/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/6/2024 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình (Trong giờ hành chính).

-Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 19/6/2024 và ngày 20/6/2024 tại thửa đất đưa ra đấu giá. Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản (Trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Thực hiện trong ngày làm việc, từ ngày 24/6/2024 đến hết ngày 26/6/2024 vào tài khoản số 122 000000 389 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Bình (Vietinbank).

- Đối tượng, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 27/6/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, website: https://daugia.quangbinh.gov.vn, điện thoại: 0232.3533568.

Chuyên đề