Ngày 27/6/2024, đấu giá quyền khai thác mặt bằng tại Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/6/2024 do Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM. Địa chỉ: Số 108 Hoa Cúc, P.7, Q. Phú Nhuận, TP.HCM. ĐT: 028.35174055.

Người có tài sản đấu giá: Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM.

Tên tài sản đấu giá:

- Gói 1: Quyền khai thác mặt bằng đặt máy ATM số 2; diện tích (DT): 18 m2; giá khởi điểm (GKĐ): 2.315.184 đồng/tháng

- Gói 2: Quyền khai thác mặt bằng đặt máy ATM số 3. DT: 8 m2. GKĐ: 1.156.024 đồng/tháng.

- Gói 3: Quyền khai thác mặt bằng đặt máy ATM số 4. DT: 9 m2. GKĐ: 1.261.296 đồng/tháng.

- Gói 4: Quyền khai thác mặt bằng đặt máy ATM số 5. DT: 9,25 m2. GKĐ: 1.261.369 đồng/tháng.

- Gói 5: Quyền khai thác mặt bằng căn tin (đối diện KTX K). DT: 550 m2. GKĐ: 24.206.000 đồng/tháng

Giá khởi điểm tính theo hợp đồng thuê có thời hạn 60 tháng:

- Gói 1: 138.911.040 đồng. Tiền đặt trước: 27.782.000 đồng. Tiền hồ sơ: 200.000 đồng.

- Gói 2: 69.361.440 đồng. Tiền đặt trước: 13.872.000 đồng. Tiền hồ sơ: 150.000 đồng.

- Gói 3: 75.677.760 đồng. Tiền đặt trước: 15.135.000 đồng. Tiền hồ sơ: 150.000 đồng.

- Gói 4: 75.682.140 đồng. Tiền đặt trước: 15.136.000 đồng. Tiền hồ sơ: 150.000 đồng.

- Gói 5: 1.293.518.000 đồng. Tiền đặt trước: 258.703.000 đồng. Tiền hồ sơ: 500.000 đồng.

Giá trên đã bao gồm VAT, tiền sử dụng đất phải nộp cho nhà nước, chưa bao gồm các loại thuế, phí khác, tiền điện, nước, vệ sinh, an ninh...

Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 30/5/2024 đến 16h00’ ngày 24/6/2024.

Điều kiện, thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký: Khách hàng tham gia là tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định tại Quy chế đấu giá, đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM, hạn cuối đến 16h00’ ngày 24/6/2024.

Xem tài sản: Trong giờ hành chính các ngày 17 và 18/6/2024 tại nơi có tài sản.

Tiền đặt trước: Nộp bằng huyển khoản từ ngày 24/6/2024 đến 16h00’ ngày 26/6/2024 (báo có ngân hàng đến 16h00’ngày 26/6/2024).

Khách hàng bỏ phiếu trả giá: Từ 8h00’ ngày 25/6/2024 đến 17h00’ ngày 26/6/2024.

Hình thức, phương thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm công bố, mở phiếu trả giá: Bắt đầu từ 13h00’ ngày 27/6/2024 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM.

Chuyên đề