Ngày 27/5/2024, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại tỉnh Nam Định

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chi nhánh Nam Định - Công ty Đấu giá hợp danh VNA thông báo bán đấu giá ngày 27/5/2024 như sau:

Chi nhánh Nam Định - Công ty Đấu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Xóm 15, Trung Lễ, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, tổ chức đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng diện tích 556m2 đất (475m2 đất ONT; 81m2 đất NTS) và tài sản gắn liền trên thuộc thửa số 246, tờ bản đồ số 24 (tờ bản đồ số 7 xã Hải Toàn cũ) xã Hải An, huyện Hải Hậu được Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Nam Định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DD 844974 ngày 14/6/2022, số vào sổ cấp GCN: CS03102 mang tên bà Trần Thị Quyên theo đúng mô tả như trong biên bản kê biên ngày 05/01/2024.

- Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Hậu; Địa chỉ: Tổ dân phố số 3, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

- Giá khởi điểm: 1.894.940.000 đồng. Mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí có liên quan về việc chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật. Khách hàng trúng đấu giá tự chịu thuế, phí, phí công chứng, lệ phí liên quan đến việc phá dỡ, vận chuyển, bốc xếp, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản (nếu có).

- Tiền đặt trước: 360.000.000 đồng.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 07/5/2024 đến 16h00’ ngày 24/5/2024 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật) tại:

+Trụ sở Chi nhánh Nam Định - Công ty Đấu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Xóm 15, Trung Lễ, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

+ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Hậu; Địa chỉ: Tổ dân phố số 3, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

- Xem tài sản: Từ 08h00’-16h00’ ngày 15/5/2024 và ngày 16/5/2024 tại: Thửa số 246, tờ bản đồ số 24 (tờ bản đồ số 7 xã Hải Toàn cũ) xã Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

- Nộp tiền đặt trước: Bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản của Chi nhánh từ ngày 22/5/2024 đến ngày 24/5/2024.

Tiền đặt trước của khách hàng nộp phải báo có về tài khoản của Chi nhánh trước 17h00’ ngày 24/5/2024.

- Điều kiện khách hàng tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên và có đủ điều kiện khác tham gia đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên vào: 14h00’ngày 27/5/2024 tại: Phòng đấu giá Chi nhánh Nam Định – Công ty đấu giá Hợp danh VNA; Địa chỉ: Khu Văn phòng Bến xe khách Hải Hậu, xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

- Trường hợp trước khi mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá, hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian làm việc trong giờ hành chính. Liên hệ ĐT: 0989.993.139 hoặc 0973.247.815.

Chuyên đề