Ngày 27/5/2024, đấu giá bán cây đứng gồm Rừng cây cao su và rừng keo trồng của Chi nhánh lâm trường Rừng thông Bố Trạch

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá ngày 27/5/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại; Địa chỉ: TDP 10 phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

3. Thông tin về tài sản đấu giá: Bán cây đứng gồm Rừng cây cao su và rừng keo trồng xen trên diện tích cây cao su. Đơn vị: Chi nhánh lâm trường Rừng thông Bố Trạch thuộc Công ty TNHH MTV LCN Long Đại, cụ thể như sau:

a) Địa danh khai thác thuộc địa giới hành chính xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình: Tiểu khu 229; khoảnh 17; lô: 20, 21, 22, 23, 24.

b) Diện tích, số cây:

- Diện tích rừng cây cao su: 10,92 ha. Rừng cao su trồng năm 2008

- Số cây cao su: 2.781 cây

- Diện tích rừng keo trồng xen: 8,74 ha. Rừng keo trồng năm 2020.

- Mật độ 2.500 cây/ha

c) Giá bán khởi điểm:

- Đối với diện tích rừng cây cao su: 1.927.233.000 đồng

- Đối với diện tích rừng keo trồng xen: 318.677.880 đồng.

d) Tổng giá khởi điểm của tài sản: 2.245.910.880 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm bốn mươi lăm triệu, chín trăm mười nghìn, tám trăm tám mươi đồng). Giá bán tại địa điểm khai thác, đơn vị trúng đấu giá chịu trách nhiệm chi phí khai thác và vận chuyển. Giá bán trên không bao gồm thuế VAT, phí, lệ phí khác theo quy định của Nhà nước (nếu có).

đ) Tiền đặt trước: Nộp 449.000.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi chín triệu đồng)/hồ sơ đăng ký.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, một vòng theo phương thức trả giá lên. Đấu giá trọn gói toàn bộ tài sản trên. Số tiền trả giá (giá đấu) phải cao hơn ít nhất 01 bước giá hoặc bằng giá khởi điểm.

5. Bước giá: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng)/01 lần trả giá.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan làm thủ tục nộp hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

7. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá tài sản:

- Thời hạn tham khảo, bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 13/5/2024 đến 16h30/ ngày 24/5/2024.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 20/5/2024 và ngày 21/5/2024 tại nơi có tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước và bỏ phiếu trả giá: từ ngày 22/5/2024 đến 16h30/ ngày 24/5/2024. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Tài khoản số 0311 00000 6886 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Quảng Bình (Vietcombank).

- Thời gian tổ chức buổi công bố giá đã trả: Vào lúc 09h00/ ngày 27/5/2024.

- Địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá tài sản trên: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. (Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm. Điện thoại 0232.3 856585. Tham khảo tại: Website https://daugia.quangbinh.gov.vn.

Chuyên đề