Ngày 27/3/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/3/2023 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình ủy quyền như sau:

30-2

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình

Địa chỉ: số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Đồng Hải, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Số điện thoại: 0232.3.825.789

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình

Địa chỉ: Số 189, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 17, tờ bản đồ số 4; Có diện tích 4.388,6 m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận thừa kế đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất; Địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố 7, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DC 815493, số vào sổ cấp GCN: CS 03470 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cấp ngày 29/10/2021 đứng tên bà Mai Thị Lâm; Địa chỉ thường trú: phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ghi chú: Chỉ giới xây dựng phía Đông Bắc lùi 8,0 m, phía Đông Nam và phía Tây lùi 6,0 m so với chỉ giới đường đỏ. Thửa đất có 12,3 m2 đất thuộc quy hoạch giao thông

01


Địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố 7, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

300,000,000,000

15,000,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 22/03/2023

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 24/03/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 08/03/2023 - 17:00 24/03/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình có đơn đăng ký tham gia đấu giá, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định. Đã xem tài sản đấu giá/giấy tờ về tài sản và các tài liệu có liên quan, đọc kỹ quy chế đấu giá và chấp nhận các quy định của quy chế đấu giá đã ban hành; chấp nhận hiện trạng của tài sản và chấp nhận giá khởi điểm đã được thông báo. Cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong quá trình tham gia đấu giá và sau khi trúng đấu giá. Phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. - Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 27/03/2023

Địa điểm: Trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình

Chi tiết xem tại file đính kèm
file đính kèm

Chuyên đề