Ngày 27/2/2023, đấu giá khoản nợ xấu của khách hàng Vương Thúy Nga

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Quản lý tài sản (VAMC) thông báo đấu giá khoản nợ xấu của khách hàng Vương Thúy Nga vào ngày 27/2/2023 như sau:

Người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá: Công ty Quản lý tài sản (VAMC). Địa chỉ: Số 22 Hàng Vôi, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Tài sản đấu giá: Khoản nợ xấu của khách hàng Vương Thúy Nga, VAMC đã mua nợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Láng Hạ theo Hợp đồng mua bán nợ số 33/2022/HĐMBN/SGDN-NHNo.LH ký ngày 28/12/2022.

Giá khởi điểm: 5.180.000.000 đồng (bằng chữ: Năm tỷ, một trăm tám mươi triệu đồng). Giá khởi điểm không áp dụng thuế GTGT.

Tiền đặt trước: 1.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ đồng).

Bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia: Từ ngày 02/02/2023 đến hết ngày 22/02/2023 tại trụ sở VAMC, số 22 Hàng Vôi, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Xem tài sản (hồ sơ khoản nợ): Từ ngày 20/02/2023 đến hết ngày 22/02/2023 tại trụ sở VAMC.

Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/02/2023 đến 16h00 ngày 24/02/2023.

Tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 27/02/2023 (trường hợp có thay đổi, VAMC sẽ thông báo sau). Liên hệ VAMC (ngày làm việc, trong giờ hành chính). Điện thoại: 024.39352862; Email: bdgts@sbvamc.vn.

Lưu ý: Khách hàng tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid - 19 của Bộ Y tế.

Chuyên đề