Ngày 27/1/2022, đấu giá vườn cây cao su thanh lý tại tỉnh Tây Ninh

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/1/2022 do Công ty Cao su Tân Biên ủy quyền như sau:

Chuyên đề