Ngày 27/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/1/2022 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) ủy quyền như sau:
Ngày 27/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chuyên đề