Ngày 27/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/1/2022 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam ủy quyền như sau:

Chuyên đề