Ngày 27/10/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/10/2022 do Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Địa chỉ: số 7, đường cách mạng tháng 8, phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Số điện thoại: 02083656585

Tên Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên

Địa chỉ: phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất gồm 26 ô đất thuộc tờ bản đồ số 4, tại Dự án Khu dân cư liên tổ 13, 19, 23 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. (Có phụ lục chi tiết kèm theo).phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên


20

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 24/10/2022

Kết thúc: Kết thúc: 11:30 26/10/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 10/10/2022 - 17:00 24/10/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của Pháp luật liên quan. Một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá. - Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất do Trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo. - Nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước: + Tiền mua hồ sơ: Khách hàng nộp tiền hồ sơ trực tiếp tại trung tâm khi mua hồ sơ. + Tiền đặt trước: Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 111002632209 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên tại ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên. Tiền đặt trước nộp trong 03 ngày từ ngày 24/10/2022 đến 11h30’ ngày 26/10/2022.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 13:00 27/10/2022

Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư