Ngày 27/10/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/10/2022 do Cục Thi hành án dân sự TP. Đà Nẵng ủy quyền như sau:

Tài sản 1: Nhà và đất tại thửa đất số 254, tờ bản đồ số 21, tại địa chỉ số 49 Nguyễn Thái Học, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng theo giấy chứng nhận số AP 615269 do UBND quận Hải Châu cấp ngày 02/7/2009. Giá khởi điểm: 29.158.963.381 đồng (người mua nộp thuế GTGT nếu có). Tiền đặt trước: 5.831.792.000 đồng.

Tài sản 2: Nhà và đất tại thửa đất số 15, tờ bản đồ số 21, tại địa chỉ số 51 Nguyễn Thái Học, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng theo giấy chứng nhận số AD 147847 do UBND quận Hải Châu cấp ngày 22/7/2005. Giá khởi điểm: 35.081.045.404 đồng (người mua nộp thuế GTGT nếu có). Tiền đặt trước: 7.016.209.000 đồng.

Người đăng ký mua tài sản đấu giá có thể mua riêng lẻ từng tài sản.

Người có tài sản: Cục Thi hành án dân sự TP. Đà Nẵng. Đ/c: Số 674 Núi Thành, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Xem tài sản: Từ ngày 18/10/2022 đến hết ngày 21/10/2022 tại nơi có tài sản.

Mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt từ ngày 06/10/2022 đến ngày 24/10/2022 (trong giờ hành chính; trừ các ngày nghĩ lễ).

Đấu giá: Lúc 14 giờ 30 phút, ngày 27/10/2022.

Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký, tổ chức đấu giá tại: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt. Đ/c: Số 287 Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. ĐT: 0898.852.777 - 0236.625.777.

THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH

Ngày 06/10/2022 và 11/10/2022 Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt có đăng thông báo trên Báo Đấu thầu về việc đấu giá 02 tài sản:

- Tài sản 1: Nhà và đất tại thửa đất số 254, tờ bản đồ số 21, tại số 49 Nguyễn Thái Học, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Giá khởi điểm (GKĐ): 29.158.963.381 đồng.

- Tài sản 2: Nhà và đất tại thửa đất số 15, tờ bản đồ số 21, tại số 51 Nguyễn Thái Học, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. GKĐ: 35.081.045.404 đồng.

Nay, Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt xin đính chính lại các nội dung như sau:

- Thời hạn mua hồ sơ và đăng ký: Từ ngày 06/10/2022 đến ngày 07/11/2022 (trong giờ hành chính).

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 07/11/2022; 08/11/2022 đến trước 16 giờ 30 phút, ngày 09/11/2022.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 04/11/2022.

- Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Lúc 14 giờ 30, ngày 10/11/2022.

Các thông tin khác không thay đổi.

Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký, tổ chức đấu giá tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt. Đ/c: Số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. ĐT: 0898.852.777 - 0236.625.777.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư