Ngày 27/10/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/10/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Số điện thoại: 02353812099

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên

Địa chỉ: Khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại Khu đô thị phố chợ Nam Phước, khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

01

Quyền sử dụng đất có diện tích 100 m2 đất ở có thời hạn sử dụng lâu dài và tài sản khác gắn liền với thửa đất trên là 01 ngôi nhà ở cấp III, 02 tầng (có hầm vệ sinh tự hoại) và 02 máy điều hòa, 01 máy nước nóng bên trong ngôi nhà, toàn bộ hệ thống điện, nước của ngôi nhà đã không còn hoạt động, một số linh kiện nội thất đã bị tháo gỡ.

Khu đô thị phố chợ Nam Phước, khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

3,783,737,000

300,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 24/10/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 26/10/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 30/09/2022 - 17:00 24/10/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 tiến hành mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước, nộp hồ sơ theo quy định

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 27/10/2022

Địa điểm: Tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư