Ngày 27/10/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng bán văn phòng phẩm và photocopy tại Trường PTTH Nguyễn Đáng, tỉnh Trà Vinh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trường PTTH Nguyễn Đáng thông báo đấu giá cho thuê mặt bằng bán văn phòng phẩm và mặt bằng photocopy vào ngày 27/10/2021 như sau:

Trường PTTH Nguyễn Đáng đấu giá cho thuê mặt bằng bán văn phòng phẩm và

Cho thuê đất nền 12m2 quầy photocopy và đất nền 12m2 quầy văn phòng phẩm với thời gian sử dụng là 3 năm nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết của học sinh và giáo viên về photocopy các tài liệu phục vụ học tập, giảng dạy; các vật tư văn phòng thiết yếu cho công tác dạy và học.

Trường PTTH Nguyễn Đáng

Ngày 27/10/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng bán văn phòng phẩm và photocopy tại Trường PTTH Nguyễn Đáng, tỉnh Trà Vinh ảnh 1
Ngày 27/10/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng bán văn phòng phẩm và photocopy tại Trường PTTH Nguyễn Đáng, tỉnh Trà Vinh ảnh 2
Ngày 27/10/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng bán văn phòng phẩm và photocopy tại Trường PTTH Nguyễn Đáng, tỉnh Trà Vinh ảnh 3

Chuyên đề

Kết nối đầu tư