Ngày 27/05/2024, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc gia thông báo bán đấu giá ngày 27/05/2024 như sau:

Công ty Đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc gia tổ chức cuộc đấu giá tài sản kê biên đảm bảo thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất địa chỉ: Số 9, TT33 ngõ 567 đường Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 010127551204790; Số vào sổ cấp GCN: 2205/2008/QĐ-08 do UBND quận Ba Đình, thành phố Hà Nội cấp ngày 31/12/2008 cho ông Trần Thế Chung và bà Lý Thị Kim Thu có diện tích 28.1 m2.

2. Giá khởi điểm: 3.026.387.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba tỷ, không trăm hai mươi sáu triệu, ba trăm tám mươi bảy nghìn đồng).

3. Người có tài sản bán đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình - Địa chỉ: Số 2B, ngách 6/9 phố Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

4. Thời gian mua, nộp hồ sơ, đăng ký xem tài sản và nộp tiền đặt trước:

-Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 24/04/2024 đến 17h00’ngày 24/05/2024 (trong giờ hành chính trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ) tại Phòng đấu giá của Công ty – Địa chỉ: Phòng 4009, Tòa B-Vinaconex 2, KĐT Kim Văn – Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội;

-Ngày xem tài sản và hồ sơ tài liệu liên quan: Ngày 13/05/2024 và ngày 14/05/2024 (trong giờ hành chính).

-Địa điểm xem tài sản: Số 9, TT33 ngõ 567 đường Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 22/05/2024 ngày 23/05/2024 đến 17h00’ ngày 24/05/2024;

-Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản;

-Số tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng);

-Số tiền đặt trước: 500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng chẵn) được chuyển vào Tài khoản số: 12910000234666 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hoàng Mai, HN. Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia.

-Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 15h00’ ngày 27/05/2024;

-Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Phòng đấu giá của Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Quốc gia - Địa chỉ: Phòng 4009, Tòa B-Vinaconex 2, KĐT Kim Văn – Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội;

-Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;

-Phương thức đấu giá: Trả giá lên;

-Bước giá: 50.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).

5. Chi tiết liên hệ: Phòng 4009, Tòa B - Vinaconex 2, KĐT Kim Văn – Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024 6292 1679; 0947919772.

Chuyên đề