Ngày 27/05/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại tỉnh Lào Cai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình thông báo bán đấu giá ngày 27/05/2024 như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình (Địa chỉ: Số nhà 048, đường Quy Hóa, phường Kim Tân,TP. Lào Cai).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bảo Thắng (Tầng 3, Nhà một cửa liên thông, đường CMT8, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng )

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 29 thửa đất tại đường B5 thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Bến Phà, xã Gia Phú ; tại đường tỉnh lộ 161 thuộc khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư TDP Phú Long, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị; Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Chấp hành nghiêm túc quy hoạch sử dụng đất. Chi tiết như sau:

a)Tại xã Gia Phú:

Vị trí: Tại đường B5 thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Bến Phà, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Tổng số 25 thửa đất (Từ thửa số 359, thửa số 360; thửa số 364; thửa số 365; Thửa số 368, thửa số 371; thửa số 373 đến thửa 381; Thửa số 383 đến thửa số 386; Thửa số 651 đến thửa số 656). Mỗi thửa có diện tích: Từ 123,7 m2 đến 125,1 m2 .Tổng diện tích 3.123,0 m2

Đơn giá khởi điểm đấu giá: 4.500.000 đồng/m2

b) Tại thị trấn Phố Lu

Vị trí: Tại tờ bản đồ số 82, đường TL 161 thuộc khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư TDP Phú Long, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng. Tổng số: 04 thửa đất (Thửa số 06; thửa số: 09; thửa số 11; Thửa số 12 ). Mỗi thửa có diện tích: 200,0 m2. Tổng diện tích 800,0 m2; Đơn giá khởi điểm đấu giá: 4.500.000 đồng/m2

4. Tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá.

a.Tiền đặt trước: Bằng 20 % giá khởi điểm của thửa đất

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc (Ngày 22/5/2024 đến ngày 24/5/2024, theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản).

Lưu ý: Trong trường hợp chuyển khoản, tiền đặt trước của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có trong tài khoản của Công ty trước 17h00’ngày 24/5/2024 mới được công nhận hợp lệ, đủ điều kiện tham gia đấu giá).

- Hoàn trả tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

b. Tiền hồ sơ: 500.000 đồng / hồ sơ/ thửa đất.

5.Hình thức, phương thức đấu giá, bước giá:

a. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

b. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

c. Bước giá: Bước giá tối thiểu là 1% giá khởi điểm của tài sản

6. Niêm yết, thông báo việc bán đấu giá.

Thông báo theo quy định vào các ngày 06/5 ngày 09/5/2024

Niêm yết việc đấu giá từ ngày 09/5/2024 tại các địa điểm: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình ( Số nhà 048, đường Quy Hóa, phường Kim Tân, TP. Lào Cai);Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bảo Thắng (Tầng 3, Nhà một cửa liên thông, đường CMT8, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng); Nơi tổ chức đấu giá (Hội trường tầng V nhà một cửa liên thông, huyện Bảo Thắng); Trụ sở UBND xã Gia Phú và UBND thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá:

- Công ty đấu giá hợp danh Hòa bình phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện BảoThắng tổ chức bán hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 09/5/2024 đến hết ngày 24/5/2024 tại trụ sở Công ty ( số nhà 048, đường Quy Hóa, P. Kim Tân, TP. Lào Cai) và Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện BảoThắng (Tầng 3, Nhà một cửa liên thông, đường CMT8, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng ).

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Hồ sơ tham gia đấu giá được gửi qua đường bưu điện trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 09/5/2024 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 24/5/2024 tới Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bảo Thắng (Tầng 3, Nhà một cửa liên thông, đường CMT8, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng ).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Ngày 13/5 và 14/5/2024 tại nơi có tài sản.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 27/05/2024, Tại hội trường tầng V nhà một cửa liên thông, huyện Bảo Thắng.

8. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai 2013 có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Mọi chi tiết, xin liên hệ theo số ĐT: 0214 3.840.683 – 0835456299( Trong giờ hành chính).

Chuyên đề